Aktualności gminy Milicz

18 marca 2017

Spotkanie OSP Bartniki

18.03.2017 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w  Bartnikach. Zarząd jednostki z Rafałem Walczakiem na czele otrzymał jednogłośnie absolutorium, a komisja rewizyjna nie miała zastrzeżeń do działalności Zarządu Jednostki oraz do wydatków. W zebraniu uczestniczył w Burmistrz Gminy Milicz – Piotr Lech,  Grzegorz Duda – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Miliczu, Komendant Gminny ZOSP RP w Miliczu Ireneusz Tokarski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Miliczu mł. bryg. Rafał Nogała. OSP Bartniki to jedna z najważniejszych jednostek OSP, należąca do KSRG. Z powodu jej potencjału, liczebności, integracji oraz sposobu dowodzenia. Dlatego termomodernizacja remizy będzie w momencie uruchomienia środków z funduszy zewnętrznych, przewidzianych na ten cel. Na wniosek jednostki, Burmistrz Gminy Milicz zakupił sprzęt ratowniczy, który został skradziony z remizy w październiku ubiegłego roku.

Sprawozdanie z walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP w Bartnikach za rok 2016

OSP w Bartnikach w roku 2016 uczestniczyła 12 razy w akcjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów 5 razy i w likwidacji miejscowych zagrożeń 7 razy. Na wyposażeniu OSP są dwa samochody: jeden lekki i jeden średni samochód ratowniczo – gaśniczy. W zakres działalności OSP wchodziła działalność szkoleniowa, wychowawcza i informacyjna.

Andrzej Biniek, Rafał Walczak, Waldemar Obajtek, Łukasz Dzierla, Mariusz Duczmal, Krzysztof Pachołek, Andrzej Domański i Mateusz Cebulski, zostali wyróżnieni w okresie sprawozdawczym za największą aktywność i gotowość niesienia pomocy innym.

Aktualności, Bezpieczeństwo, OSP