Aktualności gminy Milicz

31 maja 2018

Święto Szkoły we Wziąchowie

Otwarcie dużej wiaty/altany na potrzeby prowadzenia lekcji poza murami szkoły to główne wydarzenie Święta Szkoły we Wziąchowie Wielkim. Dyr. M.Posacka podziękowała za inicjatywę oraz zaangażowanie rodziców i mieszkańców wsi w budowę tego obiektu. Reprezentujący burmistrza Piotra Lecha kierownik wydz. oświaty podziękował zaś pani dyrektor, która potrafiła wyzwolić tę inicjatywę i to zaangażowanie; podziękował za sztandar, nowe toalety. o których dzieci mówią – jak w Mc’Donaldzie – wymianę okien w sali gimnastycznej, 30 tys. euro na doskonalenie nauczycieli za granicą, środki z fundacji PZU na rozwój kultury, a także za to, że już w czerwcu zostanie odnowiona podłoga sali gimnastycznej, na co pani dyrektor uzyskała 50% dofinansowania zewnętrznego.

Aktualności, Oświata