Terminy złożenia wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus są przyjmowane :

  • od 1 lipca – wyłącznie złożone drogą elektroniczną poprzez system bankowości elektronicznej lub portal Emp@tia,
  • od 1 sierpnia – złożone drogą tradycyjną (listownie lub osobiście).

 

Złożenie wniosku:

  • w lipcu 2019 r.  – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
  • we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
  • w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
  • w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.