Aktualności gminy Milicz

11 lipca 2017

Upamiętniono ofiary

Gmina Milicz wraz z milickim oddziałem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich byli organizatorami uroczystości poświęconej 74. rocznicy rzezi wołyńskiej. Wśród zgromadzonych były m.in.  delegacje powiatu ze starostą na czele, Urzędu Miejskiego z wiceburmistrzem na czele, gminy Krośnice z wójtem na czele, a także szkół, OSP Milicz. List nieobecnego burmistrza Piotra Lecha odczytał wiceburmistrz. Składano kwiaty i zapalono znicze, wartę honorową przy obelisku przy I LO pełniły harcerki.

 

Aktualności