Aktualności gminy Milicz

16 grudnia 2015

Ważna inwestycja drogowa

Jak można by wnosić z relacji prasowej, a także komentarza GM odnoszących się do ostatniej, połączonej komisji i sesji Rady Miejskiej w Miliczu, głównym i najważniejszym problemem przyszłorocznego budżetu były kwiatki wokół „pomnika wdzięczności” w Miliczu. I choć cieszę się, że ta florystyczna tematyka zyskuje rangę prawdziwej debaty, w końcu za nami pierwszy rok ukwiecania miasta, to pragnę odnieść się do zdawkowo potraktowanego problemu najważniejszej inwestycji infrastrukturalnej, jaką jest budowa drogi – łącznika pomiędzy drogą krajową nr 15 a drogą wojewódzką nr 439. Jak widać na zamieszczonej grafice, będzie to pełnowymiarowy pas drogi z infrastrukturą towarzyszącą:

– obustronne chodniki, ścieżka rowerowa, przejścia, wysepki itp. – który pobiegnie wzdłuż ulicy Dojazdowej, przetnie ścieżkę rowerową, by następnie przejść obok szpitala, przeciąć ulicę Grzybową i obok Szkoły Podstawowej nr 2, a także osiedla Centrum „wpiąć” się w ulicę Kombatantów i następnie włączyć się w ulicę Sułowską. W roku 2016 uruchomimy pierwszy etap tej inwestycji ze środków  Krajowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Następny i końcowy etap będzie miał miejsce w latach 2017-2018. Wtedy Milicz uzyska w pełni rozwiązanie, które pozwoli skomunikować szpital z „krajówką”, uzyskując łatwy wyjazd do Wrocławia, podobnie mieszkańcy osiedla, rodzice z kierunku południowego i Karłowa bezproblemowo dowiozą dzieci do największej szkoły oraz na basen z pominięciem „wąskiego gardła”, jakim jest skrzyżowanie ulicy Trzebnickiej z Kopernika. Tą drogą pojedzie też ciężki tranzyt w kierunku Żmigrodu, a w przyszłości także Poznania, korzystając z drogi S 5. Przypomnę także, że w GDDKiA we Wrocławiu został złożony i wstępnie zaakceptowany projekt budowy ronda w newralgicznym miejscu, jakim jest wspomniane wcześniej skrzyżowanie. Wszystkie te działania mają dać efekt, jakim będzie poprawa przepustowości dróg miasta i jego odkorkowanie, z jakim mamy do czynienia co najmniej 2 razy dziennie. Nowa droga odciąży także ulicę Trzebnicką, jak również Piłsudskiego od najbardziej uciążliwego ruchu samochodów ciężarowych… Ten projekt, wbrew formułowanej gdzieniegdzie opinii, nie wyklucza drugiej inwestycji drogowej, jaką jest budowa obwodnicy Milicza, która została ujęta w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnośląskiego w listopadzie 2014 roku. Tyle, że budowa mniejszego odcinka jest o wiele bardziej realna niż inwestycji wstępnie szacowanej na 120-130 milionów złotych. Jest też Miliczowi bardziej potrzebna, gdyż obwodnica Milicza w żaden sposób nie rozwiąże problemów pacjentów szpitala, ratownictwa medycznego, rodziców i dzieci z SP 2, a także mieszkańców osiedla. Obwodnica wyprowadzi część ruchu z miasta tyle, że z miasta wyprowadzi też klientów stacji benzynowych, sklepów, restauracji; droga, omijając miasto, w sposób oczywisty, ominie też jego instytucje. Warto o tym pomyśleć, kiedy się postuluje i propaguje budowę obwodnicy. Nie rezygnujemy oczywiście z żadnej koncepcji komunikacyjnej, ale już teraz realizujemy tę, która jest do tego gotowa i na którą czekają miliczanie.
Piotr Lech
Burmistrz Gminy Milicz

Aktualności, Bezpieczeństwo, Gminne inwestycje