Aktualności gminy Milicz

27 listopada 2018

Współpraca samorządów

W piątek 22 listopada w Rudzie Sułowskiej odbyło się pierwsze spotkanie wójtów, burmistrzów, starostów i prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, w obecności trzech radnych wojewódzkich w celu powołania Konwentu Gmin i Powiatów Wrocławskich. Zdaniem zebranych przedstawicieli samorządów mogłoby się to odbyć poprzez poszerzenie formuły oraz liczebności istniejącego forum subregionu.

Aktualności