Aktualności gminy Milicz

13 stycznia 2016

Wydziały Urzędu Miejskiego w Miliczu:

Lista wydziałów urzędu wraz z kierownikami

Wydział Oświaty Promocji i Spraw Społecznych

 • kierownik wydziału – Dariusz Duszyński
 • zastępca – Michał Gołąb

Wydział Organizacyjny

 • kierownik wydziału – Katarzyna Paluszkiewicz

Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich

 • kierownik wydziału – Łukasz Rokita
 • zastępca -Maja Jeż

Wydział Spraw Obywatelskich

 • kierownik wydziału – Ewa Szóstak
 • zastępca – Monika Bielecka

Wydział Finansowo-Budżetowy

 • kierownik wydziału – Tadeusz Ciesielski
 • zastępca -Andrzej Kotlicki

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • kierownik wydziału – Ewa Bezpałko – Szmigiel

Wydział Planowania Przestrzennego

 • Kierownik wydziału – Zdzisław Ciężki

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • kierownik wydziału – Romana Witecka

Urząd Stanu Cywilnego

 • kierownik urzędu – Danuta Pudłowska
 • zastępca – Helena Gładkowska
 • zastępca – Wioletta Wołk

Samodzielne stanowiska:

 • ds. kontroli wewnętrznej
 • ds. bezpieczeństwa informacji oraz informacji publicznej
 • ds. zarządzania kryzysowego i obronności

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w MILICZU>>>

Urząd Miejski - informator