Aktualności gminy Milicz

15 września 2015

Zaproszenie na komisję

Zawiadamiam, że 17 września 2015 r. (czwartek) na godz. 14.30 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, zwołuję VIII posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Miliczu.
Proponowany porządek obrad:
1. Realizacja Planu Pracy Komisji Budżetowej (pkt 6) – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Milicz za I półrocze 2015 roku wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
2. Realizacja Planu Pracy Komisji Budżetowej (pkt 4):
1. Ocena przebiegu inwestycji gminnych i pozyskiwania środków funduszy krajowych
i europejskich.
2. Ocena realizacji dochodów gminy.
3. Ocena stanu zaległości podatkowych oraz z tytułu opłat czynszowych. Podjęte działania windykacyjne.
3.Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Budżetowej
Andrzej Nestoruk

Aktualności