Aktualności gminy Milicz

23 stycznia 2017

Zimowe obowiązki

Zimowym obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników służących do ruchu pieszego, położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości. Natomiast nie ma obowiązku usuwania ww. zanieczyszczeń w sytuacji, gdy na chodniku jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milicz uprzątanie śniegu i lodu z chodników powinno następować niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od wystąpienia zjawiska; śnieg należy gromadzić na skraju chodnika od strony nieruchomości; niemożliwy do usunięcia śnieg i lód z chodników publicznych właściciel nieruchomości jest zobowiązany posypać piaskiem lub innym preparatem
służącym do likwidacji śliskości. Właściciele i zarządcy mają obowiązek zapewnić bezpieczne użytkowanie swoich obiektów budowlanych w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych, w tym intensywnych opadów atmosferycznych. Dlatego proszę zwrócić szczególną uwagę na zwisające sople lodu oraz śnieg zalegający na dachach.

Aktualności, Środowisko