Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

Projekt: „ Wsparcie cudzoziemców w Gminie Milicz”

 

W ramach Programu  “Razem Możemy Więcej. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” .

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Resortowy  Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców

Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Milicz, w miejscowości Milicz, w obiektach i salach udostępnianych bezpłatnie należących do Gminy Milicz

Gmina Milicz realizować będzie zadanie nieodpłatnie, wyłącznie w ramach pozyskanej  dotacji lub dodatkowych środków własnych.

Zaplanowane działania:

Działanie 1 Wsparcie dzieci i młodzieży: indywidualna pomoc psychologa, asystent szkolny, udział dzieci w spotkaniach i wydarzeniach, wycieczki, półkolonie integracyjne, wydanie materiałów informacyjnych i gazetek szkolnych w j. ukraińskim, integracyjny klub dziecięcy dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Działanie 2 Milickie Centrum Wsparcia: warsztaty integracyjne dla dorosłych, nauka j. polskiego dla cudzoziemców

Planowana liczba osób objętych wsparciem: 300

Termin realizacji: 01.09.2022r- 31.12.2022r

Wartość dofinansowania 100% : 426 920,00 zł

  • Zadanie  finansowane z państwowych funduszy celowych