Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów

Gmina Milicz w dniu 16/04/2018 r. podpisała Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00325-6935-UM0110598/17 na operację pn.: „Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów”, realizowaną w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo” objętego PROW 2014-2020

 

Wartość całkowita operacji wynosi 419 623,25 zł, wartość przyznanej pomocy 267 006,00 zł.

 

Operacja ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej Doliny Baryczy poprzez budowę obiektu rekreacyjnego w Sułowie.

 

Aktualizacja sierpień 2018 r.

10 sierpnia 2018 r. Gmina Milicz podpisała umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Ak-BUD Andrzej Korzeniowski, która wybuduje budynek rekreacyjny w Sułowie.