Projekt: Wsparcie edukacji w szkołach Gminy Milicz


Projekt “Wsparcie edukacji w Gminie Milicz” dedykowany jest 8 szkołom gminy wiejskiej Milicz.

Celem projektu jest wsparcie 659 uczniów/uczennic szkół podstawowych gminy Milicz w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią C0V1D-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną do 06.2023r. Projekt obejmuje zakresem 8 szkół podstawowych gminy Milicz.
Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie poprzez wdrożenie programów zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, tematycznych laboratoriów i warsztatatów rozwojowych, w szkołach , w których zdiagnozowano pilną potrzebę udzielenia wsparcia

Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w ramach projektu są jedynie uzupełnieniem działań prowadzonych przez szkoły, wynikają z problemów zdiagnozowanych w kontekście wystąpienia w Polsce stanu epidemicznego COVID-19 oraz mają na celu niwelowanie jego negatywnych skutków. Projekt uwzględnia systemowe wsparcie dla uczniów. Poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zapewnia uczniom wyrównanie braków a poprzez zajęcia rozwijające poszerza zakres wiedzy uczniów zdolnych. Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oferuje ukierunkowaną terapię. Rozszerza ofertę szkół o zajęcia wyrównawcze, wyjazdowe czy też zajęcia efektywnego uczenia się i rozwijające postawy niezbędne na rynku pracy. Projekt zapewnia poprawę efektywności i jakości kształcenia poprzez zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, współpracę szkół w użyczaniu pracowni. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Obejmuje działania w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w szczególności w formach pozaszkolnych i pozalekcyjnych, które pośrednio wspierają kompetencje emocjonaIno-społeczne oraz integrację uczniów.

Termin realizacji: od  01.08.2022r  do: 30.06.2023r

Kwota dofinansowania: 435 310,75 zł


REALIZACJA PROJEKTU:

 

 • REKRUTACJA DO PROJEKTU- DOKUMENTACJA:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJECIE załącznik do zarządzenia_915_22

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszenia do projektu

Formularz zgłoszenia specjalnych potrzeb

Oświadczenie uczestnika projektu_do deklaracji

Załącznik do deklaracji uczestnictwa

Zgody do Formularza rekrutacyjnego

 •  HARMONOGRAMY WSPARCIA:

03.11.2022r Informuję, że w tym tygodniu nie będzie zajęć z geografii z panią Marleną Nowak – Tasarz oraz z panią Adrianą Yuksel – warsztaty ogólnorozwojowe. 

21.11.2022r Informuję, że w tym tygodniu nie będzie zajęć z Laboratorium chemicznego oraz fizycznego. Nauczyciel nieobecny.

W związku z  nieobecnością nauczyciela p. M. Piech 22.11. ( wtorek) zajęcia projektowe  z j. angielskiego dla klas1-3  w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

Z powodu nieobecności nauczyciela p. M. Dzielickiej   dnia 24.11 ( czwartek)  zajęcia projektowe: koło biologiczne w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

Z powodu nieobecności p. Moniki Hołówki dzisiejsze zajęcia (tj. 05.12.2022r.) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.  

W grudniu odwołane zajęcia z laboratorium chemicznego oraz fizycznego z panią M. Kulik. 

Zajęcia z 20 grudnia (koło polonistyczne) z panią I. Halejcio odrobione we wtorek 6 grudnia. 

W piątek 9 grudnia nie będzie zajęć z socjoterapii z panią Anną Nowak. Termin zajęć zostanie uzgodniony z uczniem

Zajęcia z panią Marleną Nowak – Tasarz odwołane do 20 grudnia. Nauczyciel nieobecny w szkole. 

*Z powodu nieobeności nauczyciela p. Angeliki Kowalskiej dnia 15.12.2022r. (czwartek) zajęcia projektowe nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników. 

10.01.2023r Zajęcia z panią Ewą Herl odwołane do 16 stycznia.

12.01.2023rKoło szachowe z panem Pawłem Sorbickim odwołane do 13 stycznia. Zajęcia koła polonistycznego z panią Alicją Naskrętską odwołane do 13 stycznia.

Nastąpiła zmiana dni i godzin u pani Halejcio oraz Wójcickiej.  Poniżej aktualne harmonogramy

 • harmonogram-wsparcia_SP2 nowy
 • HARMONOGRAM – PROJEKT-p. Halejcio
 •  
 • 16.01.2023r Informuję, że zajęcia koła polonistycznego z panią Ewą Herl odwołane do 27 stycznia.
  Zajęcia koła polonistycznego z panią Alicją Naskrętską odwołane do 20 stycznia.
  Zajęcia koła polonistycznego z panią Moniką Hołówką odwołane 16 stycznia (poniedziałek)
 •  
 •  
  SP2 Milicz, w czwartek tj 02.02.23r. nie odbędą się zajęcia koła chemicznego prowadzonego z panią Małgorzatą Kulik.

30.01.2023r Zgłaszam,  że zajęcia koła polonistycznego z panią Ewą Herl odwołane do 10 lutego 2023r.
W tym tygodniu nie będzie zajęć koła polonostycznego prowadzonego przez Panią Magdalenę Wójcicką do dnia 3 lutego 2023r.

 

harmonogram-wsparcia-sp2luty-2023

harmonogram-wsparcia-sp21marzec 2023

UWAGA!Z  powodu nieobecności p. Agnieszki Romanów- Kaczmarek jutrzejsze zajęcia projektowe z języka angielskiego w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

UWAGA! z  powodu nieobecności p. Anny Wojtery dzisiejsze tj. 17.10. zajęcia projektowe z języka angielskiego w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

Uwaga! Z powodu nieobecności p. Krystyny Piosik  dzisiejsze tj. 24.10. zajęcia projektowe: Laboratorium chemiczne  w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

Z powodu nieobecności p. Anny Wojtery dzisiejsze tj. 7.11. ( poniedziałek) zajęcia projektowe z języka angielskiego w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

14.11.2022r Jutrzejsze zajęcia projektowe odwołane.

Zajęcia w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” p. Katarzyny Vogt-  koło plastyczne -odrobione zostaną w środę na 6lekcji w gab. 201.

UWAGA!

Z powodu nieobecności nauczyciela: p. K. Vogt, p. K. Chołodeckiej  dnia 6.12 ( wtorek)   zajęcia projektowe : Koło plastyczne oraz Koło geograficzne w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

Natomiast z powodu wycieczki uczniów klas 1 – jutrzejsze, tj. wtorkowe zajęcia rozwijające  z jęz. angielskiego  nie odbędą się, natomiast odrobione zostaną w czwartek- 8.12. na 5 lekcji , czyli 11:50-12:35.

UWAGA!
Z powodu nieobecności nauczyciela:
p. J.Pachurki dnia
7.12 ( środa)
zajęcia projektowe :
dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach
gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i
uczestników.
 

12.12.2022 UWAGA!

Z powodu nieobecności nauczyciela: p.A. Romanów- Kaczmarek dnia 13.12 ( wtorek)   zajęcia projektowe z języka angielskiego w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

Natomiast zajęcia: Laboratorium fizyczne odbędą się jutro tj. 13. 12. 2022r. wyjątkowo nie na 8, ale 6 godzinie lekcyjnej.

19.12.2022r Z powodu nieobecności nauczycieli: p. K. Piosik oraz p. A. Wojtery dnia 19.12 ( poniedziałek)   zajęcia projektowe : laboratorium chemiczne i zajęcia z jęz. angielskiego w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

Z powodu nieobecności nauczycieli:
p. K. Chołodeckiej, p. K. Vogt oraz p. A. Romanów-
Kaczmarek
dnia 20.12 ( wtorek)
zajęcia projektowe : koło geograficzne, koło plastyczne i
zajęcia z jęz. angielskiego
w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz”
nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.
Jutro tj. 20.12 ( wtorek) na 6 lekcji odrobione zostaną zajęcia z j. angielskiego dla kl. 1 z p.
Moniką Piech.
 

Z powodu nieobecności nauczyciela: p.Joanny Pachurki dnia 21.12 ( środa)   zajęcia projektowe z matematyki w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela ,  uczestników i rodziców.

Zajęcia w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” prowadzone przez p. Magdalenę Dzielicką- koło biologiczne- odrobione zostaną jutro tj w czwartek 22.12  na 6 lekcji w gab. 101.

Z powodu nieobecności nauczyciela: p. Krystyny Piosik dnia 02.01.2023r.( poniedziałek)   zajęcia projektowe: Laboratorium chemiczne w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i  uczestników.

Zmiana terminów zajęć fizyka:  harmonogram wsparcia sp 1 fizyka

Zajęcia w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” prowadzone przez p. Renatą Korzeniowską- laboratorium fizyczne – odrobione zostaną dziś  tj. we wtorek  03.01.2023r.  na 8 lekcji w gab. nr 1.

Z powodu nieobecności nauczyciela: p. Anny Wojtery dnia 09.01.2023r.( poniedziałek)   zajęcia projektowe z jęz. angielskiego w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i  uczestników.

Z powodu nieobecności nauczycieli: p. K. Chołodeckiej i  p. Piech dnia 10.01 ( wtorek)   zajęcia projektowe : koło geograficzne  i  zajęcia z jęz. angielskiego w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

 

W czwartek tj. 12.01 ( czwartek) na 7 lekcji odrobione zostaną zajęcia z j. angielskiego dla kl. 6 z p. A. Romanów- Kaczmarek

Z powodu nieobecności nauczycieli: p. M. Dzielickiej 12.01.(czwartek) i  p. E. Laskowskiej- Janoś  dnia 13.01. ( piątek)  zajęcia projektowe : koło biologiczne i  zajęcia z matematyki w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

 

W czwartek tj. 12.01 ( czwartek) na 7 lekcji odrobione zostaną zajęcia z j. angielskiego dla kl. 6 z p. A. Romanów- Kaczmarek, a na 5 lekcji dla k.l. 1  z p. M. Piech

17.01.2023r Z powodu nieobecności nauczyciela: p. Katarzyny Chołodeckiej dnia  17.01.2023r.( wtorek)   zajęcia projektowe: koło geograficzne w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i  uczestników.

informuję, że w dniu  16.01.2023 nie będzie zajęć rozwijających z j. niemieckiego z  p. Zenobią Rybką.
W dniach 12.01-19.01. 2023 nie będzie zajęć z p. Moniką Matylak, gdyż przebywa na zwolnieniu lekarskim.
 
30.01.2023 Uaktualniony harmonogram zajęć z projektu w SPWW, w związku z minimalną modyfikacją planu lekcji.
Zmiana dotyczy zajęć grupy nr 3 p. Eweliny Muszalskiej- zajęcia zamiast piątków będą w czwartki w godz. 13.40-14.25
Dodatkowo grupa nr 6 p. Gabrieli Krupińskiej- Srokowskiej będzie miała dodatkową godzinę zajęć w czwartki w godz. 14.35-15.20 (od 09.02.2023)

harmonogram wsparcia SPWW_1.2023

Zgłaszam również, że nie będzie Zajęć rozwijających z przyrody z p. Mirosławą Janas do 10.02.2023
oraz Zajęć dyd-wyrównawczych z j. angielskiego i rozwijających z j.niemieckiego z p. Zenobią Rybką do 03.02.2023r.

harmonogram-wsparcia-SPWW_1.20231

harmonogram-wsparcia39_27.II.2023

*26.09.2022r: w tym tygodniu zajęcia z koła biologicznego z się panią Mirellą Matkowską są odwołane

W tym tygodniu 03. 10 – 07. 10.2022rzajęcia z koła biologicznego nie odbędą się pani Mirella Matkowska dalej jest na L4.

W tym tygodniu 10.10 – 14. 10. 2022 r. zajęcia z koła biologicznego, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego oraz zajęcia ogólnorozwojowe nie odbędą się. Nauczyciele prowadzący na L4.

Zmiana w  harmonogramie zajęć wyrównawczych z matematyki. Zajęcia będą się odbywać tak jak podałam w poniedziałki 2 godz. i w środy 1 godz. od 12.35 – 13.20

Dzień dobry,
zajęcia ogólnorozwojowe z projektu przeniesione z czwartku 17 listopada na piątek 18 listopada na godz. 13.40-14.25.

Dzień dobry,
w dniach 06.12. -07.12.2022r. zajęcia z koła biologicznego nie odbędą się – L4 nauczycieli zmiana organizacji zajęć.

zmiana godzin zajęć
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego odbędą się we wtorek od godz. 8.00 – 08.45. zamiast 13.40 – 14.25 godz.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki odbędą się w środę od godz. 8.00 – 08.45. zamiast 12.35 – 13.20 godz.

Zajęcia ogólnorozwojowe odbędą się 21 grudnia 2022 od godziny 13.40 do 14.25 (zamiast 22 grudnia)

Dzień dobry,
w tym tygodniu 20 – 21 XII 2022 r. zajęcia z koła biologicznego odwołane

Dzień dobry,
w tym tygodniu dodatkowo odbędą się zajęcia ogólnorozwojowe 03.01.2023 r. od godz. 12.45 – 14.24.

09.01.2023r Dzień dobry, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego w tym tygodniu są odwołane – nauczyciel na L4.

12.01.2023r Dzień dobry,
w tym tygodniu są odwołane zajęcia ogólnorozwojowe – nauczyciel prowadzący na L4.

16.01.2022 w tym tygodniu zajęcia wyrównawcze z j. polskiego również nie odbędą się -nauczyciel prowadzący na L4.

Dzień dobry,
zajęcia z koła biologicznego nie odbędą się, odwołane będą do ferii – od 31 stycznia do 09. 02. 2023 r.

Zmiana terminu zajęć wyrównawczych z um. rozumienia (ang. literacy) zamiast 31 stycznia 2023 r. odbędą się w poniedziałek 30 stycznia od godz. 13.40-14.25 z powodu wyjazdu uczniów na wycieczkę.

w piątek 03.02.2023 odbędą się ostatnie zajęcia z koła plastycznego w SPNZ.

02.02.2023 Dzień dobry, dziś zajęcia ogólnorozwojowe nie odbędą się.
Zajęcia wyrównawcze z um. rozumienia przeniesione z dziś  (13:30-14:25) na wtorek od 8:00-8:45
 

Your Attractive Heading

Info Box

kClick here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinakkkr dapibus leo.

Skip to content