Wydziały Urzędu Miejskiego

Wydział

Osoby

Kompetencje

Telefon

Nr pokoju

Sekretarz

Dariusz Moczulski

Organizacja Urzędu

713 804 331

42

Skarbnik

Anita Poświatowska

Główny Księgowy Budżetu

713 804 340

24

Wydział Finansowo- Budżetowy

Małgorzata Kokot

Główny księgowy urzędu

713 804 390

16

Maciej Zając

Kierownik referatu dochodów

71 38 04 325

18

Kamil Demeńczuk, Joanna Bocheńska

Księgowość budżetowa

713 804 324

713804326

17

Mirosława Grzywacz

Podatki

713 804 332

19

Ewa Hołobyn

Bogusława Zarychta

Patrycja Tkacz

Egzekucja opłat za odpady komunalne

Odpady komunalne – opłaty

Deklaracja na odpady komunalne

713804387

713804361

713804358

12

12

12

Katarzyna Kłosowska

Płace/księgowość

713 804 341

16

Mariola Kuzaj

Mirosława Grzywacz

Podatki

713 804 343

713 804 332

19

Monika Pytko

Księgowość budżetowa

713 804 372

 

713 804 399

21

Anna Brdys,

Ewa Miękus

Księgowość budżetowa

Akcyza, księgowość podatkowa

713 804 346

22

Irena Buraczyńska-Wójcik

Krzysztof Mogilan

Agata Dwornikowska

Pomoc publiczna, umorzenie podatku

Kontrola podatkowa, wymiar osób prawnych

Fakturowanie, podatek VAT

713 804 344

20

Wydział Organizacyjny

Katarzyna Paluszkiewicz

Kierownik Wydziału

713 804 397

35

Karolina Sip

Punkt Obsługi Mieszkańców

713 804 348

15

Robert Gajzler

Punkt Obsługi Mieszkańców

713 804 348

15

Alicja Zając

Sekretariat

713804335

34

Dominika Kwaśniewska

Obsługa Biura Rady Miejskiej

Współpraca z sołectwami

713804321

2

Elżbieta Kaczor

Rejestracja działalności gospodarczej

713 804 321

25

Paweł Majer

Informatyk

713 804 378

61

Dorota Marek

Dodatki mieszkaniowe, archiwum

713 804 363

69

Agnieszka Pająk

Kadry

713 804 320

57

Sławomir Grobelny

Kierowca

71

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Jarosław Nowak

Kierownik Wydziału

Podział nieruchomości, nadanie numeru porządkowego nieruchomości

713804302

44

Agnieszka Stępień

Małgorzata Żochowska

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

713 804 379

713804385

54

54

Anna Macherzyńska

Janusz Zamirski

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami

713804303

713804303

45

45

Eugeniusz Raburski

Mieszkania komunalne , awarie, remonty

713 804 312

54

Emilia Mróz

Andrzej Raczek

Mieszkania komunalne, socjalne

Mieszkania komunalne, place zabaw

713804301

713804301

43

43

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ewa Bezpałko-Szmigiel

Kierownik Wydziału

713 804 381

62

Martyna Lombarska

Dotacje środowiskowe – piece, azbest

713804317

58

Krzysztof Milian

Ochrona środowiska – wycinka drzew, decyzje środowiskowe

713 804 391

60

Krzysztof Reszelski

Gospodarka komunalna, opieka na bezdomnymi zwierzętami

713804386

58

Zbigniew Olejniczak

Gospodarka komunalna/ zwierzęta bezdomne

713 804 386

58

Zbigniew Olejniczak

Utrzymanie dróg – teren gminy

713804386

48

Daniel Mielnik

Utrzymanie dróg – teren miasta, oświetlenie drogowe

713804383

48

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

Aleksandra Wencek

Kierownik Wydziału

713 804 384

66

Dominika Kwaśniewska

Współpraca z sołectwami

713 804 375

64

Agnieszka Kołkowska

Oświata

713 804 384

66

Magdalena Wichrzycka

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

713 804 380

67

Natalia Rogowiec

Promocja

713 804 313

64

Wydział Zadań Rządowych

Danuta Pudłowska

Kierownik Wydziału i Urzędu Stanu Cywilnego)

Akty USC (urodzenie,ślub,zgon)

713804333

40

Wioletta Owczarek
(z-ca kierownika USC)

Akty USC (urodzenie,ślub,zgon)

713 804 333

40

Jolanta Jurczak

(z-ca kierownika wydziału)

Meldunki i dowody osobiste

713804328

28

Małgorzata Dudkowiak

Joanna Nakonieczna

Halina Rozmarynowicz

Ewidencja ludności

Ewidencja ludności

713 804 324

713 804 324

27

27

Wioletta Wołk

Aneta Janczura

Dowody osobiste

Dowody osobiste

713 804 328

713 804 328

32

32

Ośrodek Pomocy Społecznej

Marta Markowska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

OPS

Monika Miziniak

(z-ca dyrektora OPS)

Punkt obsługi świadczeń rodzinnych

713804355

9

Halina Rozmarynowicz

Świadczenia rodzinne, wychowawcze

713 804 366

14

Monika Grabka

Świadczenia rodzinne, wychowawcze

713 804 366

14

Magdalena Szymanowska

Świadczenia rodzinne, wychowawcze

713 804 358

12

Beata Czech

Świadczenia rodzinne, wychowawcze

713 804 361

12

Mariusz Sternal

Agata Ogrodnik

Punkt przyjęć

Punkt przyjęć

713804350

713804350

10

10

Sandra Szcześniak

Monika Kida

Świadczenia rodzinne

Dodatek mieszkaniowy, energetyczny, fundusz alimentacyjny

713 804 354

713 804 354

7

7

Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich

Maja Jeż

Kierownik Wydziału

713 804 309

53

Katarzyna Słodzińska

Inwestycje

713 804 304

49

Wiesława Morcinek

Inwestycje

713 804 304

49

Eliza Piotrowska

Pozyskiwanie funduszy

713 804 308

52

Agnieszka Gohl

Pozyskiwanie funduszy

713 804 308

52

Tomasz Tatarek

Zamówienia publiczne

713 804 307

61

Samodzielne Stanowiska

Agata Kondratowicz

Zarządzanie kryzysowe i obronność

713 804 329

30

Paweł Herl

Nadzór właścicielski

713 804 314

63

Aleksandra Hanysz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

884 300 014

6