Nieodpłatna pomoc prawna

Darmowe dyżury specjalistyczne w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej!

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). Lista wspomnianych dziedzin i punktów została dodana w załączniku.

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2022 znajdziesz pod adresem  https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54.

Dyżury specjalistyczne – LISTA

Komunikat Starosty Milickiego
ws. funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 1 lutego 2021 r.

Informuję że, od najbliższego poniedziałku, 1 lutego, zostają otwarte dla mieszkańców powiatu stacjonarne punkty porad prawnych i obywatelskich w Miliczu, Krośnicach
i Cieszkowie.

Otwarcie punktów stacjonarnych nie oznacza jednak rezygnacji z reżimu sanitarnego.
Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących
w punktach, nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna najpierw umówić się do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę dzwoniąc pod numer  tel. 798 211 377  (od poniedziałku do piątku w godzinach o 9 do 14) lub wchodząc na stronę internetową – https://np.ms.gov.pl

W punkcie porad prawnych powinna znajdować się jedna osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Osoba, która zostanie umówiona na wizytę przed przybyciem zobowiązana jest do zapoznania się z Zasadami bezpieczeństwa w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-COV-2.

 

Starosta Milicki

/-/ Sławomir Strzelecki