Wniosek o stypendium sportowe gminy Milicz

Wzór wniosku stypendia, nagrody, wyróżnienia
Uchwała 175/2016 stypendia, nagrody

Burmistrz Gminy przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych dla zawodników oraz nagród dla trenerów za osiągnięcia sportowe zdobyte w danym roku.

Termin składania wniosków upływa 28.02 każdego roku.


Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz wzór wniosku można pobrać ze strony bip.milicz.pl zakładka współpraca z organizacjami pozarządowymi – dokumenty do pobrania.


http://bip.milicz.pl/a,20485,dokumeny-do-pobrania.html

Skip to content