Wsparcie cudzoziemców w Gminie Milicz

Gmina Milicz, informuje, że realizuje projekt skierowany do obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie gminy Milicz – do projektu pn.: „Wsparcie cudzoziemców w Gminie Milicz”, w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej – pierwsza edycja programu aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”.

Гміна Міліча повідомляє, що реалізує проєкт, адресований громадянам України, які проживають у Гміні Міліч, – проєкт під назвою: «Підтримка іноземців у Гміні Міліч», в рамках конкурсу «Разом ми можемо зробити більше – перший випуск програми активації для іноземців на 2022-2023 роки».

Działania skierowane są do cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z Ukrainy, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji w związku z ewakuowaniem z obszarów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie, po 24 lutym 2022 r.

Заходи адресовані іноземцям, які прибули до Польщі з України, які опинилися в особливо складній ситуації через евакуацію з районів, що постраждали від бойових дій в Україні, після 24 лютого 2022 року.

Planowane jest wsparcie min. 200 osób (os. dorosłe, dzieci, młodzież), dla których zaplanowano szeroki wachlarz wsparcia w postaci:

Планується підтримка мін. 200 осіб (дорослі, діти, підлітки), для яких планується широкий спектр підтримки у вигляді:

– Działania w szkołach podstawowych: pomoc psychologa, asystentura w trakcie zajęć szkolnych, wydanie informatorów i gazetki w języku ukraińskim

Діяльність у початкових класах: психологічна допомога, асистентство під час шкільних занять, видання інформаторів та газет українською мовою

 – Półkolonie integracyjne dla dzieci

Інтеграційні табори для дітей

 – Udział dzieci w wydarzeniach kulturowych

Участь дітей у культурних заходах

– Integracyjny Klubik dziecięcy dla dzieci w wieku 3-6 lat – Integracyjny Klubik dziecięcy

Інтеграція дитячого клубу для дітей 3-6 років – Integracyjny Klubik dziecięcy

– Uruchomienie Milickiego Centrum Wsparcia Uchodźców – koordynacja opieki nad uchodźcami, zajęcia integracyjne, kurs języka polskiego

Запуск Центру підтримки біженців Міліча – координація догляду за біженцями, інтеграційні заняття, курси польської мови

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Участь у заняттях безкоштовна.

Uczestnicy zobowiązani są jedynie do poniesienia ewentualnych kosztów związanych z dojazdem do wybranego miejsca realizacji projektu.

Учасники зобов’язані нести лише витрати, пов’язані з проїздом до обраного місця проведення занять.

Każdy, kto chce skorzystać z oferowanego przez projekt wsparcia musi złożyć wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Кожен, хто хоче скористатися підтримкою, яку пропонує проект, повинен подати заповнену та підписану FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Można go odebrać w Punkcie Obsługi Mieszkańca (pok. nr 15) lub w pok. nr 53 w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56- 300 Milicz, lub w Starej Rzeźni w godzinach 8.00-16.00 albo pobrać ze strony internetowej: www.milicz.pl

Анкету можна забрати в Пункті обслуговування мешканців (кімн. No 15) або в кімнаті No 53 в Муніципальній канцелярії в Мілічі, Тшебницька 2, 56-300 Міліч, або в Старій жежні між 8.00 і 16.00, або завантажити з веб-сайту: www.milicz.pl

Wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy składać w pok. nr 15 lub w pok. nr 53 w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz. Pomoc przy wypełnieniu wniosku w języku polskim, dostępna w pok. 53 w UM w Miliczu oraz pod nr 797 993 978.

Заповнену та підписану АПЛІКАЦІЙНУ АНКЕТУ слід подати в кімнаті No 15 або в кімнаті No 53 муніципальної канцелярії в м. Міліч, Тшебницька 2, 56-300 Міліч. Допомога в заповненні заявки польською мовою, доступна в кімнаті 53 в Гміні м. Міліч і за номером 797 993 978.

W przypadku deklaracji udziału dzieci w Klubiku dziecięcym niezbędne jest również złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka do placówki , który należy złożyć w pok. nr 53 w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz.

У разі декларування участі дітей у дитячому клубі також необхідно подати Заяву про прийом дитини до закладу, яку слід подати в к імнаті No 53 в Гміні м. Міліч, Тшебницька 2, 56-300 Міліч.

Warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, udziału w projekcie oraz realizacji zajęć zawiera Regulamin uczestnictwa w projekcie_Razem możemy więcej_Milicz.

Умови участі та детальна інформація про підбір персоналу, участь у проекті та проведення занять містяться в Regulamin uczestnictwa w projekcie_Razem możemy więcej_Milicz.

Skip to content