Program – Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny w UM w Miliczu otwarty jest we wtorki i w czwartki w godzinach 8:00 do 12:00 oraz w środy od godz. 14:00 do 16:00.

Informacje o Programie oraz o korzyściach z udziału w nim można sprawdzić pod adresem www.czystepowietrze.gov.pl

  • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 409
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 182
  • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 2 701 403,06 zł
Skip to content