Projekty realizowane ze środków zewnętrznych

„MIŁOCHOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych” -UMOWA NR MGW1342023 z dn. 07 lipca 2023 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 30 października 2023 r. do umowy nr MGW1342023 z dnia 7 lipca 2023 roku

Konkurs Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2023PROJEKT NR RPDS.03.04.01-02-0002/20-00 Tytuł: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice”

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-EDYCJA 1

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD -EDYCJA 2

Granty PPGR

Grant: Cyfrowa Gmina

Projekt “Zdalna szkoła+”

Projekt “Zdalna szkoła”Projekt “Wsparcie edukacji w szkołach Gminy Milicz”

Projekt “Nasze podwórka …”

Projekt “ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY …”

Projekt “Publiczny żłobek w Miliczu”

Projekt SKOK – Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe

„Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”

„Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz”

Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz

Projekt Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz

Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum Milicza poprzez budowę rowerowej obwodnicy miasta

Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” jako przykład zastosowania demonstracyjnych rozwiązań energetycznych w budynkach użyteczności publicznej

Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w powiecie milickim – adaptacja pomieszczeń z rozbudową obiektu Przedszkola Samorządowego w Miliczu na potrzeby organizacji żłobka

Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej

Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu

Projekt : “Wsparcie cudzoziemców w gminie Milicz”

Program Resortowy Maluch


Grant -remont taboru kolejowego przy ścieżce Milicz Zamek w Miliczu

Budowa dróg w miejscowości Wszewilki. Odcinek E1-E7-G5 łączący drogę krajową nr 15 z drogą powiatową nr 1420D

Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów

Przebudowa drogi w miejscowości Łąki i Sułów

Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody


Grant-remont ścieżki rowerowej trasą dawnej kolejki wąskotorowej

Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy

Zadanie: OSTROWĄSY-LATKOWA-droga dojazdowa do gruntów rolnych

[/vc_column_text][vc_column_text]

Projekt “Publiczny żłobek w Miliczu”

Projekt SKOK – Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe

„Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”

„Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz”

Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz

Projekt Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz

Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum Milicza poprzez budowę rowerowej obwodnicy miasta

Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” jako przykład zastosowania demonstracyjnych rozwiązań energetycznych w budynkach użyteczności publicznej

Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w powiecie milickim – adaptacja pomieszczeń z rozbudową obiektu Przedszkola Samorządowego w Miliczu na potrzeby organizacji żłobka

Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej

Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu


Budowa dróg w miejscowości Wszewilki. Odcinek E1-E7-G5 łączący drogę krajową nr 15 z drogą powiatową nr 1420D

Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów

Przebudowa drogi w miejscowości Łąki i Sułów

Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody


Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy

Skip to content