Odpady komunalne

Stawki za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Milicz w roku 2021

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca stawka 29,50 zł.

ULGA: Dla właścicieli domków jednorodzinnych, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów na terenie swojej nieruchomości będzie ulga w wysokości 1 zł od osoby .
Skorzystanie z takiej ulgi będzie się wiązało ze zmianą deklaracji. Ponadto z nieruchomości takich nie będą odbierane bioodpady.

Formularz deklaracji do pobrania TUTAJ⇒: Wzór deklaracji 2021– wersja edytowalna   ⇒   Wzór deklaracji 2021- wersja w pdf

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Właściciel nieruchomości niezamieszkałych (instytucje, zakłady, szkoły, sklepy, ogrody działkowe, itp.) będą ponosić koszty zadeklarowanych pojemników i worków  do segregacji o następujących stawkach :

pojemność stawka
Poj.110l 5,80 zł
Poj. 120l 6,30 zł
Poj. 240 l 12,60 zł
Poj.1100 l 58,20 zł
Kp 7 370,40 zł
Worek na odpady segregowane 120 l 18,10 zł

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą musieli dokonać korekty deklaracji, gdyż obecnie nie deklarowali ilości worków z segregowanymi odpadami komunalnymi.
Deklaracja do pobrania: TUTAJ: ⇒ Wzór deklaracji 2021– wersja edytowalna; ⇒Wzór deklaracji 2021– wersja PDF

OPŁATA DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH

Roczna ryczałtowa stawka za odpady segregowane za domek letniskowy będzie wynosiła 181,90 zł .

Deklaracja do pobrania TUTAJ:⇒ Wzór deklaracji 2021 domki letniskowe– wersja edytowalna,⇒ Wzór deklaracji 2021 domki letniskowe– wersja PDF


UWAGA: za brak wywiązywania się z obowiązku segregowania będzie przewidziana opłata podwyższona , czyli czterokrotność stawki.

 


Harmonogram odbioru odpadów na rok 2021.

Harmonogramów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta oraz gminy Milicz.

DO POBRANIA: ⇒ Harmonogram Milicz MIASTO- niezamieszkałe

DO POBRANIA: ⇒ Harmonogram WIOSKI Milicz- niezamieszkałe

DO POBRANIA:⇒  Harmonogram Miasto Milicz 2021

DO POBRANIA: ⇒ Harmonogram Wioski Milicz 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Program Gminy Milicz

„Ograniczaj bioodpady na swojej nieruchomości – ZAŁÓŻ KOMPOSTOWNIK”

Kompostowanie jest czynnością właściwie niezbędną w każdym ogrodzie, którą powinien opanować każdy ogrodnik. Jest to prosty sposób na poprawienie struktury gleby, dostarczenie roślinom niezbędnych składników pokarmowych i pożytecznych mikroorganizmów. W ten naturalny sposób doprowadzamy do unieszkodliwienia i powtórnego zagospodarowania odpadów organicznych. To dzięki niemu możemy w łatwy sposób zagospodarować dużą część naszych odpadów zarówno z domu jak i ogrodu. Uzyskując przy tym wartościowy nawóz organiczny nazywany kompostem, który z powodzeniem możemy zastosować w naszym ogrodzie.

W związku z tym Gmina Milicz kolejny raz organizuje Program „Ograniczaj bioodpady na swojej nieruchomości – ZAŁÓŻ KOMPOSTOWNIK”.Program jest skierowany do mieszkańców, którzy złożyli „deklaracje śmieciowe”, uiszczają opłaty oraz nie skorzystali ze wcześniejszej edycji programu. Osoby te, będące zainteresowane założeniem na swojej nieruchomości przydomowego kompostownika będą mogły po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i podpisaniu nieodpłatnej umowy użyczenia z takiego urządzenia korzystać. Kompostownik o pojemności 700-800 litrów (obsługujący około 6 arów) będzie użyczany na okres 3 lat. Preferowani będą właściciele domów jednorodzinnych o zabudowie miejskiej.

Krok po kroku

1. Pobierz formularz zgłoszeniowy w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miliczu lub ze strony www.milicz.pl

2. Wypełnij w formularzu następujące dane:

– adres nieruchomości, na której ma zostać założony kompostownik (miejscowość, ulica)

– imię i nazwisko osoby, która złożyła „deklarację śmieciową”

– dane kontaktowe

3. Złóż formularz w pok. nr 15 Urzędu.

4. Podpisz bezpłatną umowę użyczenia przydomowego kompostownika.

Informacje w pokoju nr 58 i 15 Urzędu Miejskiego w Miliczu tel. 71 3804386.

Formularz zgłoszeniowy

Sposoby pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów na terenie gminy Milicz

Umowa użyczenia – projekt