Odpady komunalne

 

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2022.

DO POBRANIA:⇒Harmonogram_Milicz_miasto 2022

DO POBRANIA: Harmonogram_gmina Milicz_wioski 2022

Stawki za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Milicz w roku 2022

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca stawka 29,50 zł.

ULGA: Dla właścicieli domków jednorodzinnych, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów na terenie swojej nieruchomości będzie ulga w wysokości 1 zł od osoby .
Skorzystanie z takiej ulgi będzie się wiązało ze zmianą deklaracji. Ponadto z nieruchomości takich nie będą odbierane bioodpady.

Formularz deklaracji do pobrania TUTAJ⇒: Wzór deklaracji 2022– wersja edytowalna  Wzór deklaracji 2022

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Właściciel nieruchomości niezamieszkałych (instytucje, zakłady, szkoły, sklepy, ogrody działkowe, itp.) będą ponosić koszty zadeklarowanych pojemników i worków  do segregacji o następujących stawkach :

pojemność stawka
Poj.110l 5,80 zł
Poj. 120l 6,30 zł
Poj. 240 l 12,60 zł
Poj.1100 l 58,20 zł
Kp 7 370,40 zł
Worek na odpady segregowane 120 l 18,10 zł

Deklaracja do pobrania: TUTAJ: ⇒Wzór deklaracji 2022 wersja edytowalna; ⇒Wzór deklaracji 2022– wersja PDF

OPŁATA DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH

Roczna ryczałtowa stawka za odpady segregowane za domek letniskowy będzie wynosiła 181,90 zł .

Deklaracja do pobrania TUTAJ:⇒Wzór deklaracji 2022 domki letniskowe – wersja edytowalna, Wzór deklaracji 2022 domki letniskowe – wersja PDF


UWAGA: za brak wywiązywania się z obowiązku segregowania będzie przewidziana opłata podwyższona , czyli czterokrotność stawki.