Integracyjny Klubik dziecięcy

Gmina Milicz w ramach projektu „Wsparcie uchodźców w Gminie Milicz” , finansowanego z programu „Razem Możemy Więcej – pierwsza edycja programu aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, uruchamia integracyjny KLUBIK DZIECIĘCY w Miliczu dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24.02.2022 r., w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Гміна Міліча в рамках проєкту «Підтримка біженців у Гміні Міліч», що фінансується за рахунок програми «Разом ми можемо зробити більше – першого видання програми активації іноземців на 2022-2023 роки», запускає інтеграційний ДИТЯЧИЙ КЛУБ у Мілічі для дітей дошкільного віку 3-6 років, які прибули до Польщі з України після 24.02.2022 року, у зв’язку з в оєнними діями, в Україні.

Jego funkcjonowanie ma za zadanie pomóc szybciej się zintegrować dzieciom ze środowiskiem lokalnym, a także ułatwić rodzicom podjęcie pracy i usamodzielnienie się.

Його функціонування покликане допомогти дітям швидше інтегруватися в місцеве середовище, а також полегшити батькам працевлаштування і ставати самостійними.

W klubiku zapewniona będzie bezpłatna opieka i działania integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym w wieku 3-6 lat. Klubik będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-13.00 , w którym zapewnione będzie również pełne wyżywienie.

Клуб здійснюватиме безкоштовний догляд та інтеграційні заходи для дітей дошкільного віку 3-6 років. Клуб працюватиме щодня з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 13.00, де також буде надано повний пансіон.

Miejsce świadczenia klubiku: Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu, ul. Kopernika 18, 56-300 Milicz.

Місце забезпечення клубу: початкова школа No 2 та музична школа І ступеня в м. Міліч, Коперніка 18, 56-300 Міліч.

Aby móc przystąpić do procesu rekrutacyjnego , niezbędne jest złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka do klubiku , który jest dostępny w pok. nr 15 lub w pok. nr 53 w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz lub na stronie www.milicz.pl

Для того, щоб мати можливість розпочати процес набору, необхідно подати Заяву про прийом дитини до клубу, яка доступна в кімнаті No 15 або в кімнаті No 53 в Гміні м. Міліч, Тшебницька 2, 56-300 Міліч або на сайті www.milicz.pl

Pomoc przy wypełnieniu wniosku w języku polskim, dostępna w pok. 53 w UM w Miliczu oraz pod nr 797 993 978.

Допомога в заповненні заявки польською мовою, доступна в кімнаті 53 в Гміні м. Міліч і за номером 797 993 978.

Liczba miejsc ograniczona!

Кількість місць обмежена!

Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się 17 listopada o godz. 15 w Starej Rzeźni, ul Szewska 1b, 56-300 Milicz.

Інформаційна зустріч для всіх бажаючих відбудеться 17 листопада о годині 15-00 у  Старій Жежні .За адресою Міліч, вул. Шевска 1б, 56-300.
Skip to content