Wnioski

 zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
oświadczenie o urlopie wychowawczym
oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia
oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
zaświadczenie z urzędu skarbowego dot. ryczałtu

świadczenia wychowawcze 500 plus:

wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus
załącznik do wniosku 50O plus

świadczenia opiekuńcze:

wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
załączniki niezbędne do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne (3)
oświadczenia niezbędne do wniosku o ŚP i SZO (2)
zaświadczenie lekarskie – świadczenie pielęgnacyjne
wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania do PCPR

świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
załącznik do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji
oświadczenie gospodarstwo rolne FA
oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym FA

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka / Becik:

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu

świadczenie rodzicielskie:

wniosek o świadczenie rodzicielskie
oświadczenie do świadczenia rodzicielskiego
podanie zgłoszenie zmiany do świadczenia rodzicielskiego

świadczenie “Za życiem”:

wniosek o świadczenie “Za życiem”
zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu
zaświadczenia lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Milicki Becik:

wniosek o Milicki becik

dokumenty dodatkowe:

podanie zmiana konta
podanie
oświadczenie pod odpowiedzialnością karną
zaświadczenie o dochodzie uzyskanym
podanie o przekazanie dokumentacji do innej gminy w celu kontynuacji 500 plus

koordynacja – praca za granicą:

oświadczenia koordynacja – praca za granicą
wniosek o przekazywanie zagranicznych świadczeń

dodatki mieszkaniowe i energetyczne:

wniosek o dodatek mieszkaniowy
wniosek o dodatek energetyczy

utrata dochodu – COVID-19

zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie utraconym
oświadczenie o dochodzie utraconym z działalności
oświadczenie o dochodzie utraconym z zatrudnienia

Czyste Powietrze:

wniosek Czyste Powietrze