Milicz – Rowerowa Stolica Dolnego Śląska

 

 

Milicz od kilku sezonów nazywany jest Rowerową Stolicą Dolnego Śląska i w pełni zasługuje na tę zaszczytną nazwę.
Na terenie gminy Milicz znajduje się bowiem ponad 100 km oznakowanych szlaków rowerowych, w tym Pomarańczowy Szlak Doliny Baryczy (prowadzi on aż do ujścia rzeki Baryczy), biegnący po najatrakcyjniejszych zakątkach regionu. Ponadto, mamy szlaki piesze, konne i ścieżki przyrodnicze.

W terenie tak bogatym w obszary cenne przyrodniczo trudno wyobrazić sobie lepszy środek komunikacji niż rower. Ten sposób przemieszczania się jest nad wyraz popularny na Ziemi Milickiej, co gołym okiem można zaobserwować każdego dnia, a szczególnie w dni wolne. Ilość rowerów przypadających na jednego mieszkańca w powiecie milickim jest wyższa niż przeciętna w całym kraju. Rower to wspólnik w wyprawach i eskapadach rekreacyjnych , a także często jedyny środek łączności wykorzystywany do załatwienia większości spraw życiowych, tj. zakupów, wizyty u lekarza.Prawdziwą dumą gminy Milicz jest ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej wraz z małą architekturą turystyczną.Kolejka wąskotorowa wypełniała kiedyś (od końca XIX w.) ważną rolę – służyła niemieckojęzycznym mieszkańcom Ziemi Milickiej, a potem od 1945 r. polskim osadnikom przywiezionym tu spod Lwowa, Zbaraża, Zaleszczyk,Łucka- czyli kresów II Rzeczypospolitej. Kolejka wąskotorowa pełniła ważną funkcję komunikacyjną, łącząca Milicz z miejscowościami na osi zachód-wschód, pozbawionych innej łączności , także ze względu na specyficzne położenie i brak dróg o nawierzchni bitumicznej.Koleją ludzie dojeżdżali do pracy w milickich zakładach oraz uczniowie do szkół, a także mieszkańcy wsi do lekarzy, sklepów, urzędów. Podróż odbywała się wagonikami ciągniętymi przez parowóz (Px 48), lokomotywę spalinową Lyd, a także samobieżnym wagonem spalinowym MBx-1, zwanym „motorówką”. Stały element krajobrazu Doliny Baryczy, do którego przywykła lokalna społeczność, zniknął nagle w 1991 roku, kiedy decyzję o likwidacji podjął poznański oddział PKP. Od tego momentu zaczął się proces degradacji i likwidacji linii. Dopiero w 2008 roku, powiat milicki wraz z gminą podjął ambitne zadanie wybudowania na trasie kolejki ścieżki rowerowej.Ścieżka rowerowa ma szerokość 2 m i długość ponad 20 km. Prowadzi po nasypach dawnej kolejki wąskotorowej na odcinku od Gruszeczki poprzez Milicz aż do Grabownicy. Wzdłuż trasy usytuowano elementy małej architektury, nawiązujące do dawnych stacji kolejowych, które służą jako miejsca odpoczynku. Znajdują się one w miejscowościach: Gruszeczka, Sułów, Pracze, Postolin, Kaszowo, Milicz, Ruda Milicka i Grabownica. Na przystankach Milicz -Zamek, Milicz Wąskotorowy eksponowane są wagony i lokomotywy. Wzdłuż ścieżki stoją także tablice informacyjne o historii kolejki, podkreślające charakter miejsca oraz jego unikatowość.

Ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej w Dolinie Baryczy została wybudowana wspólnie przez powiat i gminę w ramach RPO WD, którego wkład wyniósł 70 %. Uroczyste otwarcie miało miejsce 1 maja 2012 roku na przystanku Milicz -Zamek.

Skip to content