Maluch 2021 +

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki

Projekt mający na celu dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez JST  z udziałem wcześniejszych edycji Programu: Wartość zadania 30 720,00 zł

Maluch 2020+

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki

Projekt mający na celu dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez JST  z udziałem wcześniejszych edycji Programu: Wartość zadania 51 840,00 zł

Wydatki w roku 2020r.

Wynagrodzenia Żłobek Publiczny w Miliczu: 51 840,00 zł

 Zadanie zrealizowane/ złożono sprawozdanie