Szlaki i trasy rowerowe gminy Milicz

Szlaki i trasy rowerowe w gminie Milicz

Pomarańczowy Rowerowy Szlak Doliny Baryczy (Grabówka -Bartniki, 53 km)

Przebiega on w dwóch odcinkach: od granicy z gminą Żmigród do granicy z gminą Krośnice – 38,6 km oraz od granicy z gminą Krośnice do granicy z gminą Odolanów – 14,4 km. Na szlaku przeważa krajobraz otwarty – 42%. Udział dróg utwardzonych stanowi 78% długości szlaku. Nawierzchnia szlaku jest w większości dogodna dla turystyki rowerowej. W kilku miejscach występują trudne do przejechania piaszczyste odcinki drogi, jednak w większości są one krótkie i nie wymagają zmiany przebiegu szlaku.

Szlak poprowadzony jest mało ruchliwymi drogami lokalnymi i leśnymi, a na odcinku 19,3 km biegnie łącznie z trasą dawnej kolejki wąskotorowej.

Szlak R9 (Przewory–Ruda Sułowska–Olsza–Baranowice, 17 km)

Szlak jest fragmentem Międzynarodowego Szlaku Rowerowego Adriatyk – Bałtyk (zwanym też Szlakiem Bursztynowym), należącego do systemu EuroVelo.

Przebieg szlaku:

(0 km) Przewory – skrzyżowanie ze szlakiem czerwonym, dojazd do Szwedzkiego Kamienia,

(2 km) Las Zwierzyniec, skrzyżowanie z czarnym szlakiem rowerowym,

(4 km) Jaz Niezgoda (Tama Göringa), szlak krzyżuje się ze szlakiem kajakowym,

(7 km) Staw Przydrożny, miejsce odpoczynku

(9 km) Ruda Sułowska, łowisko wędkarskie, węzeł szlaków,

(11 km) Grabówka, przed wsią miejsce odpoczynku,

(13 km) Olsza

(17 km) Baranowice.

Miejsca postojowe: Grabówka (przy drodze powiatowej nr 1401), Ruda Sułowska (przy łowisku wędkarskim Stawów Milickich), Ruda Sułowska (przy drodze wojewódzkiej nr 439)

Szlak niebieski – Szlak Stawów Milickich (Grabówka–Milicz–Grabownica– Czatkowice, 28,7 km).

Przebieg szlaku:

(0 km) Grabówka

(2 km) Ruda Sułowska, łowisko wędkarskie

(5 km) Łąki

(8 km) Sułów, ul. Kolejowa, koniec wspólnego przebiegu ze szlakiem pomarańczowym,

(9 km) Sułów, tama

(13 km) Koruszka,

(14 km) Koruszka, zachodni skraj stawu Julka, początek wspólnego przebiegu ze szlakiem żółtym pieszym,

(15 km) Ostoja,

(17 km) Milicz, Rynek, ponowne połączenie z pomarańczowym szlakiem rowerowym,

(22 km) Ruda Milicka, węzeł szlaków,

(27 km) Czatkowice.

Miejsca postojowe: Grabówka (przy drodze powiatowej nr 1401), Ruda Sułowska (przy łowisku

wędkarskim Stawów Milickich), Milicz–Ostoja (teren prywatny), Ruda Milicka (parking, teren rekreacyjny w centrum wsi), Grabownica (przy ścieżce rowerowej trasą dawnej kolejki wąskotorowej)

Ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej: (Gruszeczka-Sułów–Milicz–Grabownica, 23 km)

Wąski tor ze Żmigrodu do Milicza eksploatowano już w roku 1894. Ostatni kurs odbył się 14 września 1991 roku. Dzięki inwestycji nieużywany teren dawnej kolejki został przekształcony w bardzo atrakcyjny produkt turystyczny.

W trzech miejscach: SUŁÓW MILICKI, MILICZ ZAMEK i MILICZ WĄSK. ustawiono ekspozycje dawnego taboru kolejowego. Przebieg ścieżki i miejsca postojowe: Gruszeczka (wiata, ławy i stół), Sułów Milicki (parking, ekspozycja taboru, toaleta, ławy i stół) – Pracze (wiata, ławy i stół) – okolice Postolina (ławy i stół) – Kaszowo (wiata, ławy i stół) – Milicz Zamek (ekspozycja taboru, ławy i stół) – Milicz Wąsk. (ekspozycja taboru, 2 wiaty, toaleta, grill, ławy i stół) – Ruda Milicka (ławy i stół, we wsi piękny plac rekreacyjny) – Grabownica (ławy i stół).

Trasa rowerowa groblą stawową pomiędzy Stawnem a Nowym Grodziskiem (1,9 km)

Grobla jest jednym z najpiękniejszych miejsc Doliny Baryczy. Ostatnio została gruntownie wyremontowana i wyposażona w małą infrastrukturę turystyczną, tj. wiaty, ławy, stojaki na rowery, tablice informacyjne, stanowiska do obserwacji ptaków. Po trasie biegnie ścieżka edukacyjna. Grobla jest idealna również dla turystów pieszych.

Szlak czerwony (14, 6 km)

Szlak czerwony występujący na oznakowaniu pod nazwami “Trzebnicka pętla rowerowa” i “Trzebnicki pierścień rowerowy” przebiega przez zachodnią część gminy Milicz od drogi wojewódzkiej poprzez miejscowości Ruda Sułowska, Grabówka, Olsza i Wilkowo. Szlak kończy się na granicy lasu w okolicy miejscowości Gatka położonej w gminie Żmigród.

Dominuje na nim krajobraz otwarty, a drogi utwardzone stanowią prawie 85%. Nawierzchnia szlaku jest dogodna dla turystyki rowerowej za wyjątkiem leśnego piaszczystego odcinka  o długości 2 km pomiędzy miejscowościami Wilkowo i Gatka.

Szlak niebieski – Wielka Pętla Wzgórz Krośnickich (okolice wsi Kotlarka)

Szlak niebieski występujący na oznakowaniu pod nazwą “Wielka Pętla Wzgórz Krośnickich” przebiega na odcinku 3 km przez gminę Milicz.

Szlak biegnie w 100% przez las, a drogi utwardzone stanowią 40%. Nawierzchnia szlaku jest dogodna dla turystyki rowerowej. Szlak poprowadzony jest mało ruchliwymi drogami lokalnymi i leśnymi.

Szlak czarny – W Dolinę Baryczy (Niesułowice – Nowy Zamek)

Odcinek czarnego szlaku nazwanego na drogowskazach “W Dolinę Baryczy”, biegnący na terenie gminy Milicz rozpoczyna się na południe od Niesułowic, a kończy na wschód od miejscowości Nowy Zamek. Ma on 10,1 km.

Jest on szlakiem o krajobrazie w większości otwartym (52%), a drogi utwardzone stanowią na nim 71%. Nawierzchnia szlaku jest dogodna dla turystyki rowerowej.

Szlak czarny – (Łąki)

Czarny szlak biegnący w zachodniej części gminy Milicz pełni funkcję objazdu dla tych rowerzystów jadących szlakiem R9, których rowery są zbyt szerokie aby przejechać przez jaz na Baryczy. Szlak ten przebiega przez gminy Milicz i Żmigród. Na terenie gminy Milicz ma on długość 4,1 km. Początek szlaku znajduje się w miejscowości Łąki, na południowy-zachód od Sułowa. Jest on szlakiem o krajobrazie w większości leśnym (93%), a drogi utwardzone stanowią na nim 100% (droga leśna jest w całości utwardzona i doskonale nadaje się do turystyki rowerowej).

Szlak czarny – (Sulmierzyce -Wodników Górny, 4,1 km)

Odcinek czarnego szlaku, biegnący na terenie gminy Milicz rozpoczyna się na granicy Sulmierzyc, a kończy na zachód od miejscowości Wodników Górny.

Jest on szlakiem o krajobrazie w większości otwartym (42%), a drogi utwardzone stanowią na nim 29%. Nawierzchnia szlaku jest w większej części piaszczysta (prawie 54%).

 

 

 

Skip to content