Świadczenia wychowawcze 500 plus

Ważne zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego 500+

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia 18-go roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze  przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

– jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;

  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek.

Wniosek o świadczenie wychowawcze (500 plus) będzie można złożyć:

  • od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
  • od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

Wnioski w formie papierowej składamy w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu. 

Wniosek przez Internet można złożyć  za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS.

Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500 + za pomocą bankowości elektronicznej.

Wniosek o świadczenie wychowawcze (500 plus) można złożyć:

  • od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
  • od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej
  • Wnioski składamy w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu. 

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN WYPŁATY
do 30 kwietnia do 30 czerwca
od 1 maja do 31 maja do 31 lipca
od 1 czerwca do 30 czerwca do 31 sierpnia
od 1 lipca do 31 lipca do 30 września
od 1 sierpnia do 31 sierpnia do 31 października

 

Pobierz wniosek:

wniosek 500+

załącznik do wniosku 500+