Stypendia sportowe

Burmistrz Gminy przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych dla zawodników oraz nagród dla trenerów za osiągnięcia sportowe zdobyte w roku 2018.

Termin składania wniosków upływa 28.02.2019r.

Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz wzór wniosku można pobrać ze strony bip.milicz.pl zakładka współpraca z organizacjami pozarządowymi – akty prawne.

Skip to content