Czujnik środowiskowy

Drodzy mieszkańcy,
gmina Milicz od ponad tygodnia monitoruje stan jakości powietrza za pomocą sensorów środowiskowych firmy Syngeos. Czujnik środowiskowy został umieszczony na budynku Urzędu Miejskiego, skąd są przekazywane bieżące informacje o poziomie zanieczyszczeń. Czujnik pokazuje m.in. zanieczyszczenia PM10 oraz PM2.5.
Pył zawieszony PM 10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących zlepkiem różnych substancji. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. rakotwórczy benzo[a]piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.
Pył PM 10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (ok. jednej piątej grubości ludzkiego włosa).
Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.
Pył zawieszony PM 2,5 to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego dla pyłu PM 2,5 wynosi 25 µg/m3
Gmina planuje montaż czujników stacjonarnych na terenie Milicza oraz zakup mobilnego czujnika na tereny wiejskie. Chcemy również, aby mieszkańcy mieli możliwość podglądu do danych z czujnika poprzez śledzenie na bieżąco wyników po
miarów na swoim telefonie dzięki aplikacji.

Skip to content