Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje

Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje o opracowaniu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.

Informacja-prognoza

Skip to content