Centrum Usług Wspólnych i młodzieżowa rada

23 i 30 września miały miejsce obrady sesji zwyczajnej i nadzwyczajnej Rady Miejskiej. Na obu dokonano zmian w budżecie, powołano Centrum Usług Wspólnych, które ma rozpocząć działalność od 1 stycznia 2020 r. Nadano także nowy statut Młodzieżowej Rady Miejskiej i zmieniono Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, by tym samym mocniej wesprzeć milicką policję w tych działaniach.

Skip to content