Uwaga! organizacje pozarządowe i kluby sportowe…

Uwaga! organizacje pozarządowe i kluby sportowe…

19 listopada 2019 r. Burmistrz Gminy Milicz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020.
Termin składania ofert upływa 11 grudnia 2019 r.
Link do ogłoszenia: http://www.bip.milicz.pl/a,28843,zarzadzenie-nr-2882019-ws-…

 

Skip to content