Raport o stanie jakości powietrza w grudniu

Przedstawiamy Państwu raport o stanie powietrza z miesiąca grudnia. Dotyczy on pełnych 31 dni a wykazywane pomiary są uśrednione do jednej wartości 24 godzinnej.
Według danych jakie przesłały nam urządzenia pomiarowe pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2.5 mikrometrów (PM2.5) w poniżej wymienionych miejscach przedstawiały się następująco:
Milicz Karłów – przez 15 dni jakość powietrza mieściła się w skali dobrej, 5 dni w skali bardzo dobrej, 10 dni to poziom umiarkowany, a 1 dzień dostateczny.
Gądkowice – przez 21 dni jakość powietrza mieściła się w skali dobrej, 4 dni w skali bardzo dobrej, 6 dni to poziom umiarkowany.
Milicz Rynek – przez 14 dni jakość powietrza mieściła się w skali umiarkowanej, 3 dni w skali dostateczne, 14 dni w skali dobrej.
Milicz Urząd Miejski – przez 16 dni jakość powietrza mieściła się w skali dobrej, 7 dni w skali bardzo dobrej, 7 dni w skali umiarkowanej, a 1 dzień w skali dostatecznej.
Sułów – przez 29 dni jakość powietrza mieściła się w skali dobrej a 3 dni w skali umiarkowanej.

W przypadku pyłów zawieszonych o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) dane wskazywały w każdym miejscu wartości identyczne jak w PM2.5.

Skip to content