Wymiana pieców- przygotowania do naboru

Lider projektu pn:„Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, opracowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Planowany termin ogłoszenia naboru to maj 2020 r. Dopiero w tym terminie znane będą kompletne kryteria wyboru wniosków. Nabór potrwa minimum 3 miesiące.

Informacja o rozpoczęciu naboru pojawi się na stronie internetowej gminy Milicz i prasie lokalnej, dodatkowo zostanie uruchomiona strona internetowa dedykowana projektowi.

Skip to content