Pmoc dla przedsiębiorców w czasie pandemii

Pomoc dla przedsiębiorców

1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców‼️

⬇️⬇️⬇️
https://milicz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-p…/…/pozyczka…

2Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych‼️
⬇️⬇️⬇️
https://milicz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-…/…/swiadczenia…

3.Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

https://milicz.praca.gov.pl/dla-pracodawco…/…/dofinansowanie

4.Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

https://milicz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow…/…/wynagrodzenia

5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

https://milicz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i…/…/organizacje

6. Gminny pakiet wsparcia lokalnej przedsiębiorczości w związku z pandemią .

Skip to content