Wznowienie działalności Żłobka Publicznego w Miliczu

Informujemy, że w Żłobku Publicznym w Miliczu trwają obecnie czynności zmierzające do wznowienia jego działalności od 18 mają br. Dyrektor Żłobka uzgadnia z Inspekcją Sanitarną wymogi, jakie musi spełnić placówka dla wznowienia działalności oraz pozyskuje niezbędne środki ochronne i zabezpieczające.

Skip to content