Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół

Szanowni Państwo,

rodzice dzieci niepełnosprawnych zainteresowani dowozem do szkoły w nowym roku szkolnym, powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Miliczu w terminie do 10 lipca 2020 roku wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego. Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Miliczu, na stronie www.milicz.pl (w zakładce oświata/dowóz dzieci do szkół) lub w szkole, w której będzie realizowany obowiązek szkolny lub nauki.

 

Skip to content