Uwaga na uproszczone audyty!

UWAGA!

Informujemy wszystkich potencjalnych grantobiorców, którzy chcą skorzystać z dofinansowania na wymianę źródła ciepła, aby wykonywane audyty uproszczone były odzwierciedleniem przemyślanych decyzji związanych z planowaną inwestycją. Wszystkie elementy ujęte w audycie uproszczonym muszą znaleźć się w kosztach ujętych we wniosku o dofinansowanie i zostać zrealizowane. Nie ma możliwości zmiany zakresu rzeczowego lub jeżeli ktoś się zdecyduje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na inne rozwiązanie będzie musiał wykonać kolejny nowy audyt uproszczony i pokryć koszty jego wykonania.

Ponadto osoby, które wykazują chęć podłączenia do elektrociepłowni przed zleceniem wykonania audytu uproszczonego, powinny wystąpić z zapytanie na temat możliwości przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Skip to content