118 wniosków w Gminie Milicz na dofinansowanie w ramach projektu służącego poprawie powietrza.

30 września 2020 r. został zamknięty nabór wniosków w ramach projektu grantowego pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”. 

W Gminie Milicz  w ramach powyższego projektu wpłynęło 118 wniosków na  łączną wartość dofinansowania blisko 2.000.000,00 zł.  Dwa wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców w trakcie trwania naboru, także ocenie będzie podlegać 116 wniosków.  Kwota przeznaczona na granty w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi 1 050 498,22zł dla indywidualnych źródeł ciepła oraz 350 166, 07 zł dla zbiorczych źródeł ciepła. Wg wstępnych planów, ocena wniosków ma nastąpić w październiku i listopadzie tego roku, a w grudniu pojawi się lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Wnioskodawcy, których projekt przejdzie pozytywną weryfikację zostaną  zaproszeni do podpisania umów w styczniu 2021 roku. W ramach Projektu środki finansowe zostaną przeznaczone na: podłączenie do sieci ciepłowniczej, na nowe instalacje źródeł ciepła oparte o OZE (np. pomp ciepła, ogrzewanie elektryczne), na instalacje  kotłów  spalających  biomasę  oraz  paliwa  gazowe. Przypomnijmy, że w naborze nie były dopuszczone  wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek, kotły olejowe (niezależnie od ich klasy).

Wymiana źródeł ciepła w budynkach rodzinnych to ogromny “krok” sprzyjający poprawie stanu powietrza. Apelujemy przy okazji do wszystkich mieszkańców  o dbanie o środowisko w okresie grzewczym. Zwracajmy uwagę, jaki opał stosujemy do ogrzewania domów/budynków. Nie można spalać śmieci, węgla brunatnego, mułu, flotokoncentratu i miału.

Skip to content