Budżet obywatelski- trwa głosowanie

Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim gminy Milicz. Uprawnionymi są mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia.

Głosować można elektronicznie przez platformę www.milicz.budzet-obywatelski.org.  Baza osób uprawnionych do głosowania została stworzona na podstawie meldunków. Jeśli są mieszkańcy, którzy nie są zameldowani, a chcą wziąć udział w głosowaniu mogą  pobrać formularz oświadczenia o zamieszkaniu ze strony www.milicz.budzet-obywatelski.org.  wypełnić, zrobić skan i wysłać na adres budzetobywatelski@milicz.pl lub dostarczyć do urzędu do dnia 22 grudnia 2020 r.

Wówczas dane mieszkańca zostaną wprowadzone do systemu i będzie można zagłosować elektronicznie.

Jeśli osoba zamieszkująca teren gminy Milicz zdecyduje się oddać głos w wersji papierowej w wyznaczonych do tego celu dniach, wówczas wystarczy jej oświadczenie złożone na papierowej karcie do głosowania.

Przypominamy, iż papierowo można oddać głos w Urzędzie Miejskim w Miliczu
4 i 11 stycznia 2021 roku.
Planujemy także wyznaczyć punkt zbierania głosów w wersji papierowej w miejscowości: Sułów i Gądkowice.

Głos można oddać tylko JEDEN raz i tylko na JEDNO zadanie 

Skip to content