Inwestycje drogowe Gminy Milicz w roku 2020

Koniec roku sprzyja podsumowaniom.
Dla większości osób na świecie został on zdominowany pandemią koronawirusa. Wszyscy zmuszeni byliśmy do zachowania zasad bezpieczeństwa i stosowania pewnych ograniczeń. Te ostatnie jednak nie przeszkodziły w realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy Milicz.
 
23 grudnia 2020 r  Gmina Milicz uroczyście “otworzyła” ul. Lawendową w Miliczu.  Jak już pisaliśmy wcześniej, inwestycja, wykonywana przez milicki Zakład Usług Komunalnych zakładała, nie tylko budowę nawierzchni, ale także: obustronne chodniki, zatoki postojowe, zjazdy na posesje, kanalizację deszczową oraz nowoczesne oświetlenie LED. Zadanie, którego wartość przekroczyła 2,7 mln zł mogło zostać zrealizowane dzięki pozyskanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.
Ulica Lawendowa to jedna z pięciu zmodernizowanych lub wybudowanych inwestycji drogowych w mijającym roku.  Kolejne cztery to:
 ul.Szewska w Miliczu, droga w Duchowie, droga w Niesułowicach, droga w Wodnikowie Górnym.
 
 
Dzięki współpracy z Powiatem Milickim udało się również zmodernizować 4 drogi powiatowe: Potasznia – Bracław, droga we Wziąchowie Wielkim, droga w Olszy, droga Tworzymirkach.
 
Łącznie, dzięki partnerstwu finansowemu i dofinansowaniu przez Gminę Milicz 4 dróg powiatowych, udało się zmodernizować 9 dróg na terenie naszej gminy.
To wszystko dzięki zgodzie i partnerskiemu podejściu- podkreśla Łukasz Rokita, zastępca burmistrza Gminy Milicz i dodaje: – Dziękujemy Panu staroście Sławomirowi Strzeleckiemu. Tam gdzie zgoda i współpraca, tam zawsze można zrobić więcej. A tego oczekują od nas mieszkańcy.
 
Zgodnie z założeniami budżetowymi i planami rozwoju w roku 2021 czekają nas kolejne “wyzwania drogowe”, także przy zastosowaniu partnerskich rozwiązań.
 
Skip to content