Umowa na rozbudowę Ośrodka Kultury wraz z budową sali widowiskowo-kinowej podpisana

Ośrodek Kultury w Miliczu doczeka się sali widowisko kinowej z prawdziwego zdarzenia. To niezwykle potrzebna i długo oczekiwana inwestycja  nie tylko przez instruktorów i działaczy instytucji kultury, ale także przez samych mieszkańców. Wraz z budową kina zostanie także zmodernizowany budynek ośrodka.

Inwestycję wykona konsorcjum śląskich firm: BUDOPOL Sp. z o. o. z Jaskrowa oraz Częstobud z Częstochowy. Wartość podpisanej umowy to 5.375.100,00 złotych, a zadanie, zgodnie z zapisami umowy ma być wykonane do listopada 2021 r. Zadanie dofinansowane jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowane jest w ramach projektu „ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY O ŁĄCZNIK I SALĘ KINOWO-WIDOWISKOWĄ Z ZAPLECZEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU JAKO PRZYKŁAD PUBLICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA O ZNACZNIE PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ”.

Czego dotyczy zadanie

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Kultury w Miliczu o łącznik i salę kinowo-widowiskową z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu. 

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:
a) wybudowanie sali kinowo-widowiskowej w tym: pomieszczenia pełniące funkcję sali kinowo-widowiskowej dla około 200 osób z zapleczem technicznym i sanitarnym i salą konferencyjną znajdującą się na piętrze budynku,
b) wybudowanie łącznika z przeznaczeniem pomieszczeń na potrzeby biblioteki publicznej: sala biblioteczna i gabinet,
c) zagospodarowanie terenu: wybudowanie drogi pożarowej, wybudowanie ciągów pieszych, zagospodarowanie terenu w zieleń.

Budynek zaprojektowano zgodnie z zasadami energooszczędności, co umożliwia jego użytkowanie przy małym zużyciu energii, a jednocześnie zapewnia użytkownikom komfortowe warunki higieniczno – sanitarne. Ponadstandardową energooszczędność uzyskano dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych, zastosowaniu automatycznego systemu BMS wyposażonego w oprzyrządowanie do stałego monitoringu budynku w zakresie zużycia i produkcji energii na cele ogrzewania, chłodzenia, przygotowania CWU i wentylacji budynku, zastosowaniu zielonej ściany w systemie linkowym na frontowej ścianie budynku. Ponadto planowane jest zastosowanie odpowiednich grubości ocieplenia budynku, większą niż wymagana izolacyjność termiczną przegród budowlanych oraz szczelność powietrzną budynku. Zostanie także zastosowana odpowiednia stolarka okienna,  zaprojektowana wentylacja sterowana zawartością dwutlenku z odzyskiem ciepła o większej niż wymagana sprawności odzysku energii.

19 stycznia 2021 r  Piotr Lech , Burmistrz Gminy Milicz podpisał umowę na realizację powyższego zadania.

“To historyczna chwila. Można powiedzieć, że od dzisiaj przywracamy Miliczowi kino”-skomentował włodarz- “Kino w Miliczu to nie tylko moje marzenie, ale także większości społeczności lokalnej, która od lat wspomnieniami stale sięga do historii kina Capitol.”

W najbliższym czasie Wydział Inwestycji ogłosi przetarg na profesjonalne wyposażenie sceniczne, nagłośnieniowe, oświetleniowe, tak aby w pierwszym etapie sala pełniła funkcje konferencyjno-widowiskowe. Jeżeli uda pozyskać się kolejne dofinansowanie z zewnątrz Gmina planuje zakupić profesjonalny projektor kinowy i ekran wraz z całym kinotechnicznym osprzętem, aby możliwa była projekcja filmów w najwyższym standardzie.

Skip to content