W obronie podmiotów branży turystycznej

20 stycznia 2021 r. w Miliczu spotkali się przedstawiciele samorządów, by wspólnie podpisać pismo skierowane do Premiera, Mateusza Morawieckiego stanowiące głos sprzeciwu wobec pominięcia w rządowym programie wsparcia gmin innych niż „górskie”.

Jest to odzew na ogłoszony, na konferencji prasowej przez wicepremiera Jarosława Gowina i szefa KPRM Michała Dworczyka, rządowy program wsparcia dla gmin dotkniętych kryzysem z powodu koronawirusa, w którym stworzono instrument pomocy tylko dla wybranej grupy podmiotów, czyli gmin górskich.

W swoim uzasadnieniu, samorządowcy stwierdzili m.in., że „(…)rządowy program wsparcia jest długo oczekiwanym aktem pomocy wobec przedsiębiorców, którym decyzją rządu uniemożliwiono prowadzenie działalności gospodarczej. Ogromne zdziwienie budzi fakt, że stworzono instrument pomocy tylko dla wybranej grupy podmiotów, czyli gmin górskich. Nie zauważając, że problem ten dotyczy w takim samym stopniu podobnych działów gospodarki w całym kraju, w tym także w naszym rejonie – Doliny Baryczy, Wzgórz Trzebnickich, Wzgórz Strzelińskich czy Łęgów Odrzańskich. Różnica polega na tym, że nasza część województwa dolnośląskiego swój potencjał turystyczny buduje od 15- 20 lat, a gminy karpackie  i sudeckie, podhalańskie i beskidzkie zbudowały go już ponad 100 lat temu.
W tamtych rejonach infrastruktura już dawno została zamortyzowana, podczas gdy nasi hotelarze, restauratorzy, operatorzy turystyczni swoje nowo wybudowane hotele, pensjonaty i kwatery turystycznie, długo jeszcze będą spłacać w postaci długoterminowych kredytów. Mozolnie budująca się tradycja turystyczna – rodzinna, piesza, rowerowa, kajakowa czy konna – może zostać ostatecznie załamana obecną dekoniunkturą, a ogromny wysiłek samorządów, poniesiony na rewitalizację przestarzałej infrastruktury, budowę obiektów, szlaków, dróg i uzbrojenia terenu, okaże się daremnym  i bezproduktywnym.

Samorządowcy, wśród których byli: gospodarz spotkania – Piotr Lech, Burmistrz Gminy Milicz; Sławomir Strzelecki, Starosta Milicki; Małgorzata Matusiak, Starosta Trzebnicki; Piotr Frankowski, Wójt Gminy Malczyce; Arkadiusz Poprawa,  Burmistrz Gminy Oborniki Śląskie, zgodnie podkreślali, że zastosowany, wybiórczy  mechanizm pomocy jest niesprawiedliwy  i pozbawiony racjonalności.

W dalszej części pisma włodarze wskazali, iż domagają się objęcia pomocą turystyczną wszystkich podmiotów pracujących na rzecz tej branży, bez różnicowania terytorialnego i geograficznego.

 Pismo, po podpisaniu przez przedstawicieli jeszcze innych samorządów, którzy nie mogli dotrzeć na spotkanie, m.in. Burmistrza Gminy Prusice, Wójta Gminy Krośnice, Wójta Gminy Cieszków zostanie wysłane do kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz do wiadomości: Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP.

Skip to content