Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego


W celu realizacji zasady partnerstwa przy tworzeniu i wdrażaniu Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

Inny Instrument Terytorialny (IIT) jest narzędziem rozwoju terytorialnego, które będzie miało zastosowanie przy realizacji nowego okresu programowania UE 2021-2027 w Polsce i na Dolnym Śląsku. IIT Subregionu Wrocławskiego obejmuje obszar gmin: Bierutów, Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Domaniów, Dziadowa Kłoda, Jordanów Śląski, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, Malczyce, Mietków, Międzybórz, Milicz, Prusice, Przeworno, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Twardogóra, Udanin, Wiązów, Wińsko, Wołów, Żmigród. Zarys Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego dostępny jest poniżej.

Zaproszenie jest skierowane jest do:
podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości np. izb przemysłowo handlowych, konfederacji przedsiębiorców, stowarzyszeń przedsiębiorców itp.; podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska np. organizacji pozarządowych, podmiotów działających na rzecz rozwoju społecznego, szczególnie w zakresie: włączenia społecznego, praw podstawowych, osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.


Podmiot zgłaszający chęć udziału w pracach KS IIT SW musi posiadać doświadczenie w zakresie zagadnień wskazanych w pkt. 1 lub 2 lub 3 oraz prowadzić realną działalność na ternie więcej niż jednej gminy tworzącej Inny Instrument Terytorialny. Aby udokumentować niniejszy warunek należy wskazać co najmniej jedno przedsięwzięcie realizowane na terenie szerszym niż jedna gmina tworząca IIT SW z okresu ostatnich 3 lat.

Zgłoszenia należy przekazywać w terminie do dnia 26.02.2021 r. w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego) na adres e-mail: iitsw@strzelin.pl

Podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KS IIT SW zostaną poproszone o wybór swojego przedstawiciela spośród zgłoszonych propozycji. Zostanie wybranych 3 przedstawicieli, po jednym dla każdego z obszarów wskazanych w pkt. od 1 do 3. O procedurze wyboru poinformujemy podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach KKS IT SW i spełnią wymagania niniejszego zaproszenia.Więcej na stronie: https://bip.gmstrzelin.finn.pl/bipkod/25686391

Skip to content