Pakiet pomocowy dla przedsięborców- nowa inicjatywa Burmistrza Gminy Milicz

Okres pandemii jest  ciężki dla wszystkich, ale szczególnie trudny dla przedsiębiorców.

Burmistrz Gminy Milicz, chcąc aktywnie włączyć się w pomoc przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci ograniczeniami w związku z wprowadzonymi długotrwałymi obostrzeniami uniemożliwiającymi prowadzenie działalności gospodarczej i korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, przedłoży Radzie Miejskiej stosowną uchwałę, która wprowadzi zwolnienie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto, przypominamy, iż jest możliwość skorzystania z pakietu pomocowego, który ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się miliccy przedsiębiorcy i inne podmioty, prowadzące działalność gospodarczą. Pakiet pomocowy obejmuje:

  • umorzenie czynszu z tytułu najmu komunalnego,
  • umorzenie czynszu z tytułu dzierżawy terenu gminnego,
  • odroczenie bądź rozłożenie na raty spłaty podatku od nieruchomości,
  • odroczenie bądź rozłożenie na raty spłaty opłaty za wodę,
  • odroczenie bądź rozłożenie na raty spłaty opłaty za ścieki.


    Do tej pory z tej formy pomocy skorzystało kilkunastu przedsiębiorców.

Więcej informacji można zasięgnąć: http://bip.milicz.pl/m,746,pakiet-pomocowy-dla-przedsiebiorcow.html

 

Skip to content