Wielkie sprzątanie Ziemi- podsumowanie naszej gminnej akcji.

9440 kg  śmieci zebrało z okazji Dnia Ziemi blisko 1000 mieszkańców gminy, którzy 22 i 24 kwietnia postanowili zadbać o swoją okolicę, odpowiadając na apel burmistrza Piotra Lecha.

Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi, burmistrz Piotr Lech zaproponował mieszkańcom włączenie się do wspólnego działania, polegającego na pozbieraniu śmieci z różnych miejsc w gminie Milicz. Urząd Miejski zaopatrzył chętnych w niezbędne worki oraz rękawice.

– Dziękuję wszystkim. Czuję się dumny, gdy spotykam się z taką postawą współobywateli; dumny, że mogę stać na czele wspólnoty, dla której tak ważne są czystość i porządek

– skomentował akcję sprzątania gminy burmistrz.

Dla zobrazowania ilości zebranych śmieci można posłużyć się porównaniem – to 16 pełnych busów i dwie przyczepa. W czwartek i sobotę miasto i gminę sprzątały szkoły, instytucje, urzędy, ale także organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, a nawet same rodziny.

– Mam nadzieję, że masowy udział mieszkańców w akcji sprzątania będzie mocnym sygnałem dla innych, że nie ma naszej zgody na zachowania niezgodne z dobre wspólnym, na pozostawanie śmieci w parkach, lasach, w rowach czy na ulicach i placach.

– zakończył swoją wypowiedź burmistrz Piotr Lech.

Warto przypomnieć, że płacimy za śmieci płacimy niezależnie od ich ilości. A więc, czy wystawimy 5, 10 czy np. 20 worków, kwota nie ulegnie zmianie, zatem nie wyrzucajmy ich gdziekolwiek popadnie.

Aby zapobiec zaśmiecaniu miejsc publicznych, placów, skwerów, ulic gmina Milicz zakupiła 12 fotopułapek, które w porozumieniu z Nadleśnictwem będą zamontowane w różnych miejscach. Osoby złapane na zanieczyszczaniu środowiska zostaną ukarane. Lokalizacja fotopułapek będzie co jakiś czas zmieniana.

Gorące podziękowania składamy wszystkim, którzy włączyli się w akcje sprzątania Ziemi:

Harcerze z II Szczepu Drużyn im. Janusza Korczaka Hufiec Powiatu Trzebnickiego

Sołectwo Łąki

Stowarzyszenie MYŚLMY

Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Sołectwo Ostrowąsy

Sołectwo Dunkowa

Sołectwo Potasznia

Przedszkole w  Gądkowicach

Sołectwo Piotrkosice

Szkoła Podstawowa w Czatkowicach

Ośrodek Kultury w Miliczu

Prezes PGK z rodziną

Przedszkole Parafialne

Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku

Sołectwo Świętoszyn

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wlk.

Mieszkańcy ul. Osiedle

Osoby prywatne z rodzinami

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu: kilka klas

Sołectwo Olsza

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu: kilka klas

Sołectwo Piękocin

Szkoła Podstawowa w Sułowie

Stowarzyszenie Piotrkosice “Nasza Wieś Nasz Świat”

Niepubliczne Przedszkole Świat Malucha- 3 grupy

Wolontariusze pod opieką pani Bożeny Lech z SP 2

Sołectwo Bartniki

Przedszkole Samorządowe w Miliczu

Młodzieżowa Rada Miejska w Miliczu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miliczu

Sołectwo MIŁOSŁAWICE

Ośrodek Pomocy Społecznej  i Chatka Puchatka

Biblioteka Publiczna Milicz

Towarzystwo  Miłośników Ziemi Milickiej

 Sołectwo Miłochowice

I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Urząd Miejski w Miliczu

Starostwo Powiatowe w Miliczu

Stowarzyszenie Piękocin

Technikum Leśne w Miliczu

Społeczna Szkoła im. Astrid Lindgren

Mieszkańcy Wziąchowa Wielkiego

Nadleśnictwo Milicz

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu

Skip to content