Partnerstwo z miastem Springe oficjalnie podpisane

9 czerwca 2021 r przejdzie do historii Milicza jako dzień długo oczekiwanego podpisania umowy partnerskiej z miastem Springe w Dolnej Saksonii Niemiec.

 Już 20 lutego 2020 roku z inicjatywy  Christiana Springfeld, Burmistrza Miasta Springe podpisano list intencyjny wyrażający wolę sformalizowania toczącej się od 25 lat współpracy pomiędzy obydwoma miastami.

22 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Miliczu podjęła uchwałę, na mocy której włodarz naszego miasta mógł podpisać partnerstwo.

W minioną środę, 9 czerwca 2021 r.,  o godz. 19.00 w Starej Rzeźni w Miliczu został podpisany akt poświadczający zawarcie partnerstwa oraz umowa zawarcia partnerstwa.  Spotkanie, mimo, iż odbyło się w formie wideokonferencji, było niezwykle uroczyste  i dostojne.

Na spotkanie przybyli zaproszenie goście:  Sławomir Strzelecki, Starosta Milicki, Halina Góra, Wicestarosta Milicki, Edmund Bienkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu , Halina Smolińska, radna Rady Miejskiej w Miliczu, Marzena Rokita, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu, Krystyna Piosik dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Miliczu, Małgorzata Rybka nauczycielka j. niemieckiego I LO oraz Adrian Broniecki, absolwent Liceum- uczestnik wymiany uczniowskiej polsko-niemieckiej.

Prowadząca spotkanie, Aleksandra Wencek, kierownik Wydziału oświaty, promocji i spraw społecznych podkreśliła, iż już od 1995 roku  współpraca się rozpoczęła, a dziś po prostu się formalizuje. W słowie wstępu nie zabrakło także wspomnienia osoby Hansa Nitschke, Honorowego Obywatela naszej gminy, którego działalność w Ziomkostwie Milicko-Żmigrodzkim i inne przedsięwzięcia propagujące kulturę, historię naszego miasta oraz dążenie do stałego podtrzymywania współpracy sprawiają, że śmiało można nazwać jego postać Ojcem Chrzestnym partnerstwa.

 

Następnie, głos zabrał burmistrz, Piotr Lech. W swojej wzruszającej wypowiedzi  porównał mieszkańców Springe do członków rodziny, wyliczając kolejno argumenty przemawiające za takim stwierdzeniem, m.in: tęsknota za małą ojczyzną, spojrzenia w to samo niebo, organizację w Springe muzeum śladów Ziemi milickiej, wydawania w Springe przez wiele lat sentymentalnej gazetki, poświęconej Ziemi Milickiej.

– Dlatego dziś chciałbym podziękować Panu burmistrzowi Springe,  radnym miasta Springe, naszym radnym, tym którzy wystąpili z inicjatywą (i ją przyjęli) o podpisaniu partnerstwa między naszymi miastami. Chcę podziękować Ziomkostwu Milicko-Żmigrodzkiemu, Hansowi Nitschke, Ernestowi Heiderowi i Jörgowi Rogerowi Hische,  którzy budowali te więzi miedzy naszymi miastami.

Dziś podpisujemy partnerstwo, ale przyjaźni nie da się zapisać. Przyjaźń między nami musimy budować przez następne lata. I to jest Państwa, Wasze i nasze zadanie.

– tymi słowami zakończył wypowiedź, burmistrz.

Kolejno głos zabrał Christian Springfeld, Burmistrz Miasta Springe:

“Kochani Przyjaciele i zainteresowani, Szanowne Panie, Szanowni Panowie, dzisiejszy związek między Miliczem i Springe ma za sobą długą historię, związaną z ucieczką i wygnaniem, które to miały swój początek po zakończeniu II wojny światowej. Wtedy to wielu mieszkańców ówczesnego powiatu milicko- żmigrodzkiego znalazło swoją nową Ojczyznę w gminie Springe.

Ten związek został wzmocniony w roku 1957 poprzez sponsorowanie ówczesnego okręgu Milicz-Żmigród przez miasto Springe. W ciągu tych, już ponad 75 latach wspólnej historii, związek naszych miast rozwinął się pod wieloma względami i jest obecnie przypieczętowany równym partnerstwem w przyjaźni.

Już w 1950 roku w tzw. „Karcie Wygnańców” ujęto następujące sformułowanie:
„Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć każdy początek ukierunkowany na stworzenie zjednoczonej Europy, w której Narody będą mogły żyć bez strachu i przymusu.”

Te słowa, wypowiedziane zaledwie pięć lat po zakończeniu wojny, poruszają mnie osobiście. Mimo wszystkich indywidualnych zrządzeń losu udało nam się wspólnie patrzeć w przyszłość.  Wolna i zjednoczona Europa, w której możemy dzisiaj żyć, została zbudowana na tym głęboko ludzkim spojrzeniu w przyszłość. To dla mnie wielka przyjemność i nieopisany zaszczyt móc dzisiaj oficjalnie przypieczętować nasze wieloletnie partnerstwo i przyjaźń właśnie w tej zjednoczonej Europie.

Zjednoczona Europa nie jest żadną oczywistością. Także dzisiaj powinniśmy(znowu) zastanowić się i opierać się na tym co nas łączy i przezwyciężać to, co nas dzieli. Dzięki temu partnerstwu można mieć nadzieję, że wieloletnie relacje w zjednoczonej Europie będą kontynuowane na przyjaznych zasadach. W ramach tego partnerstwa miasta Milicz i Springe ożywią europejskie idee i przeniosą w otwartą, tolerancyjną przyszłość.

Można to osiągnąć tylko dzięki prawdziwym relacjom pomiędzy prawdziwymi ludźmi. Powiązaniom między szkołami stowarzyszeniami i innymi instytucjami z których rozwijają się nowe przyjaźnie i umacnia się te już istniejące. Miasto Springe chciałoby z miastem Milicz tę drogę kontynuować.

Korzystając z tej okazji pragnę przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia od Rady Miasta Springe w imieniu Przewodniczącego Rady, Pana Christopha Rohra, a także Przewodniczącej Komisji ds. Szkoły, Sportu i Kultury, Pani Elke Riegelmann.

 Wszyscy czekamy na osobiste spotkanie, gdy będzie to już bez żadnych problemów możliwe. Z całego serce dziękuję – w imieniu tak wielu pionierów tego partnerstwa -Honorowemu Obywatelowi Miasta Milicz, Panu Hansowi Joachimowi Nitschke. Bez niego nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy dzisiaj.  Kończę więc słowami, za Przyjaźń!”

Oryginalną wersję wypowiedzi można wysłuchać pod linkiem:

ttps://we.tl/t-8BZapRHwfA

Głos zabrała także Regina Walter Przewodnicząca Ziomkostwa Milicko- Żmigrodzkiego, opowiadając o historii partnerstwa, o ziomkostwie. Po jej wypowiedzi  nastąpiły krótkie wspomnienia z wymiany uczniowskiej pomiędzy pomiędzy: I Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Miliczu, a Otto Hahn Gymnasium w Springe. O swoich wrażeniach z pobytu w Springe  opowiedzieli: Małgorzata Rybka, nauczycielka j. niemieckiego, uczestnicząca i współorganizująca te współpracę oraz Adrian Broniecki, absolwent  ILO, uczestniczący w wymianie uczniowskiej.

Po podpisaniu aktu poświadczającego zawarcie partnerstwa oraz umowy partnerskiej nastąpiły brawa. Delegacja z Niemiec udała się na zewnątrz budynku w celu odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej temu wydarzeniu.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z podpisania Partnerstwa w Miliczu

Zdjęcia wykonał: Piotr Uhle

Skip to content