Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Od 01.08.2021 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Od 01.07.2021 r. wnioski można również składać drogą elektroniczną–za pomocą następujących kanałów:
• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
• Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
• bankowość elektroniczną.


OKRES ZASIŁKOWY 2021/2021 będzie trwał od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł. jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2021 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.
W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 w okresie od 1 września do 31 października 2021 r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 r.
Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

INFORMACJE:
Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków, wymaganych dokumentów są udzielane, w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu oraz pod nr tel. 883 770 120.

aut. Monika Miziniak

Skip to content