Nieruchomości gminne na sprzedaż

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr WR1M/ 00029707/7, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 170/7 AM 1 o powierzchni 0,0728 ha, obręb Kaszowo
http://bip.milicz.pl/a,29784,publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-stanowiacej-.html

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Tworzymirki Górne, stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr WR1M/00028644/0, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 203/5 AM 1 o powierzchni 0,7876 ha, obręb Tworzymirki Górne

http://bip.milicz.pl/a,29783,publiczny-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej-polozonej.html

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gogołowice, stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr WR1M/00029745/5, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 106/4 AM 2 o powierzchni 0,2118 ha, obręb Gogołowice
http://bip.milicz.pl/a,29782,przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej-polozonej-w-miejsco.html

Skip to content