UWAGA Koła Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich mogą pozyskać w trybie uproszczonym środki na organizację festynów.

Na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kgw pojawiły się następujące informacje:

KGW mogą otrzymać 8 tys. zł na pokrycie kosztów organizacji lokalnego Festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19.

Festyn z KGW

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają akcję promocyjną do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku spełnienia wymogów ARiMR przekazuje środki na organizację wydarzenia.

Kwota dofinansowania 1 Festynu wynosi 8 tys. zł, a czas jego trwania nie może przekroczyć 3 dni.

W celu uzyskania dofinansowania, należy spełnić kilka podstawowych warunków:

  • zapewnienie możliwości szczepienia dla uczestników przez min. 5h dziennie, na podstawie umowy Koła Gospodyń Wiejskich
    z punktem szczepień (wzory umów są dostępne poniżej),
  • przeprowadzenie kampanii informacyjnej o organizowanym festynie,
  • zorganizowanie minimum 3 atrakcji dla uczestników wydarzenia z listy podanej przez ARiMR,
  • złożenie uproszczonego sprawozdania z przeprowadzonego wydarzenia.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kgw

 

Skip to content