Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków na terenie gminy Milicz

 

Informujemy, że ROZPORZĄDZENIEM POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MILICZU z dnia 30.12.2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie gminy Milicz wprowadzono strefy – zapowietrzoną i zagrożoną

Hodowcy/Właściciele ptactwa mają obowiązek stosować się do poniższych wytycznych wg Rozporządzenia PLW w  Miliczu:

Obszar ZAPOWIETRZONY: Koruszka, Kaszowo, Karmin, Karminek, Świętoszyn, Miłosławice,

Obszar ZAGROŻONY:  Ruda Sułowska, Łąki, Gruszeczka, Sułów, Sulimierz, Słączno, Węgrzynów, Brzezina Sułowska, Dunkowa, Poradów, Piotrkosice, Gogołowice, Stawiec, Wszewilki, północna i wschodnia część miasta Milicz ograniczona od południa ulicą Sułowską i od zachodu drogą krajową nr 15 (ul. Trzebnicka), Sławoszowice, Stawno, Ruda Milicka, Godnowa, Gajdówka, Nowe Grodzisko, Duchowo, Niesułowice, Dyminy, Czatkowice, Wałkowa, Miłochowice, Lasowice, Postolin, Pracze, Piękocin, Piękocinek, Stary Piękocin.

 • 3. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1, nakazuje się:
 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 • posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa.
 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1, zakazuje się:
 • wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
 • 4. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, nakazuje się:
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, zakazuje się:
 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Objawy Wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI – Highly pathogenic avian influenza)

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

Gołębie są również narażone na wystąpienie choroby,  choć ze względu na odporność gatunku, ryzyko zarażenia jest mniejsze.

Zalecenia dla hodowców gołębi:

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • nie wypuszczanie gołębi z gołębników celem oblatywania.

 W przypadku zaobserwowania objawów choroby, hodowcy/ właściciele powinni niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii – tel. 71 384 03 15

Prosimy o stosowanie zasad bioasekuracji:

Postawa prawna: Rozporządzenie nr 1/2021  PLW w Miliczu z dnia 30.12.2021 r.   – link do rozporządzenia:    https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2021/6354/akt.pdf

 

Skip to content