Informacja o planowanym przeprowadzeniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje, że w dniu 30.03.2022 r. otrzymała decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, zatwierdzającą plan zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin Mospilan 20 SP w zakresie ograniczania populacji chrabąszcza
kasztanowca przy użyciu sprzętu agrolotniczego.

Informujemy, że zabieg ograniczający chrabąszcze zostanie wykonany na terenie nadleśnictwa Milicz.


Powyższe zabiegi zostaną wykonane:
˗ w okresie od 01.05.2022 r. – 30.06.2022 r. (dokładny termin uzależniony jest od warunków pogodowych oraz rozwoju drzewostanów) w drzewostanach
zagrożonych żerem chrabąszcza kasztanowca,
˗ sprzętem agrolotniczym, z zastosowaniem środka ochrony roślin Mospilan 20 SP (w dawce 0,4 kg/ha),
˗ w dni bezdeszczowe, przy prędkości wiatru mniejszej niż 3-4 m/s oraz wilgotności powyżej 60%. Przy sprzyjających warunkach pogodowych oprysk
wykonywany będzie wczesnym rankiem lub późnym popołudniem.

Szczegółową lokalizację pól zabiegowych zawierają załączone mapki sytuacyjne, a dodatkowe informacje znajdą Państwo w etykiecie-instrukcji stosowania środka
ochrony roślin Mospilan 20 SP.

Mapa do planu zabiegów na 40 dni

Mospilan_20_SP_zastprof_-_ ET_31-10-2018

Informacja o zabiegach do podmiotów

Skip to content